COUNTRY G 2012

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Zimotrwałe gatunki traw jak kostrzewa łąkowa, tymotka, kupkówka i wiechlina łąkowa sprawiają, że mieszanka jest solidna, natomiast koniczyna czerwona i biała dostarczając dodatkową ilość  N zwiększają plon białka. Późna życica trwała podnosi koncentrację energii w paszy.

  • Zimotrwała dzięki, tymotce, wiechlinie i kostrzewie łąkowej
  • Późna życica trwała podnosi koncentrację energii
  • Koniczyna czerwona i biała przyswajają N atmosferyczny

Skład

30% życica trwała (późna)
Hurricane, Youpi
20% Tymotka łąkowa
Lischka
20% Kostrzewa łąkowa
Liherold, Preval
10% Wiechlina łąkowa
Liblue
5% Kupkówka pospolita
Rosseur
5% życica trwała (wczesna)
Karatos
5% koniczyna biała
Bianca, Liflex
5% Koniczyna czerwona
Milvus, Taifun
30% życica trwała (późna)
Hurricane, Youpi
20% Tymotka łąkowa
Lischka
20% Kostrzewa łąkowa
Liherold, Preval
10% Wiechlina łąkowa
Liblue
5% Kupkówka pospolita
Rosseur
5% życica trwała (wczesna)
Karatos
5% koniczyna biała
Bianca, Liflex
5% Koniczyna czerwona
Milvus, Taifun

Forma wysiewu

Nowy zasiew
Nowy zasiew

Stanowiska

Suche
+ +
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ +
Górzyste
+ + +
Suche
+ +
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ +
Górzyste
+ + +

Użytkowanie

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ + +
Kośne
+ + +
Ekstensywne

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ + +
Kośne
+ + +
Ekstensywne

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Wskazówki uprawowe

Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 20 - 25 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 3 - 4
Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 20 - 25 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 3 - 4

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 07/2023 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.