Nasze mieszanki traw COUNTRY od ponad 25 lat są synonimem udanej produkcji pasz. Formuła sukcesu COUNTRY, składająca się z najlepszych odmian i mieszanek dostosowanych do stanowiska, umożliwia rolnikom produkcję pasz wysokiej jakości o wyższej wartości odżywczej, a tym samym osiąganie lepszej wartości dodanej.

CO­UN­TRY Ener­gy

CO­UN­TRY Trwa­łe Użyt­ki Zie­lo­ne

CO­UN­TRY Po­lo­we Użyt­ki Zie­lo­ne

CO­UN­TRY Horse

CO­UN­TRY Or­ga­nic