Charakterystyka

 • liście: szorstkie blaszki liściowe do 25 cm długości, niebiesko-zielone
 • wysokość: 40-150 cm
 • bardzo szybko rosnący, obficie ulistniony
 • wiecha luźna, rozpierzchła
 • ościste kłosy, zwisające kłoski, plewy są dłuższe niż plewki dolne
 • korzeń: wiele drobnych korzeni w warstwie ornej gleby
 • szybki rozwój początkowy
 • redukuje nicienie

Wymagania stanowiskowe

 • niskie wymaganie glebowe
 • bardzo dobrze rośnie na glebach piaszczystych, lekkich
 • wrażliwy na przymrozki

Wykorzystanie/Użytkowanie

 • międzyplon
 • zielonka/kiszonka
 • możliwe wypasanie
 • w mieszankach dobrze tłumi chwasty

Nawóz zielony

 • poprawa struktury gleby
 • konserwowanie azotu
 • wymarza
 • roślina fitosanitarna - redukcja wolno żyjących nicieni (np. Pratylenchus penetransTrichodoridae)

Zadania w TerraLife®

 • płytki system korzeniowy
 • redukcja nicieni
 • wykorzystuje allelopatię
 • korzenie przybyszowe

Mieszanki TerraLife®