Profil

Odmiana BIANCA to koniczyna średniowczesna o średnich do dużych liściach. BIANCA charakteryzuje się gęstą darnią, dobrą odpornością na zimno oraz stałą zawartością białka i plonu suchej masy. Wysokie plony suchej masy uzyskuje się zwłaszcza w dalszych pokosach.

  • Średni rozmiar liści
  • Wysokoplonująca odmiana
  • Dobra zimotrwałość

Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia
5
średni
Wysokość wzrostu - potomstwo
6
średnio- i długookresowy
Rozmiar liścia
6
średnio- i duży
Udział roślin zawierających kwas fluorowodorowy
4
średnio-niski
Rozwój początkowy
6
średnio-wysoka
Początek kwitnienia
5
średni
Wysokość wzrostu - potomstwo
6
średnio- i długookresowy
Rozmiar liścia
6
średnio- i duży
Udział roślin zawierających kwas fluorowodorowy
4
średnio-niski
Rozwój początkowy
6
średnio-wysoka

Skłonność do

Wymarzania
4
niska do średniej
Wymarzania
4
niska do średniej

Właściwości plonu

Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
6
średnio-wysoka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Jakość

Zawartość białka surowego
5
średnia
Zawartość białka surowego
5
średnia

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.