Mieszanki COUNTRY F (Polowe Użytki Zielone) zapewniają najwyższą jakość paszy dzięki starannej kombinacji traw, koniczyn i lucerny. Są one przygotowane w taki sposób, aby odmiany optymalnie się uzupełniały pod względem wydajności, jakości i odporności na choroby we wszystkich lokalizacjach.

 • Najwyższa jakość odmian i wydajność plonu
 • Mieszanki dostosowane do wszystkich wymagań miejsca i użytkowania: kośne, pastwiskowe, przemienne, uprawa międzyplonów aż do wieloletniej produkcji polowej

COUNTRY F 2048

Solidna na stanowiska suche

Wieloletnia mieszanka na suchych i bardzo suchych stanowiskach w uprawie polowej

 • Na stanowiska bardzo suche
 • Wysoko plonująca i mocna.

COUNTRY F 2049

Międzyplon Futtertrio

Szybko rosnąca mieszanka traw do produkcji paszy objętościowej w międzyplonie ścierniskowym.

 • Mieszanka z życicą westerwoldzką
 • Wysokie plony przy intensywnym prowadzeniu

COUNTRY F 2050

Roczna

Do rocznej produkcji paszy na stanowiskach średnich do dobrych

 • Do użytkowania intensywnego
 • Wysoka elastyczność użytkowania

COUNTRY F 2051

Roczna do dwuletniej

Do rocznej lub dwuletniej produkcji paszy na stanowiskach średnich do dobrych

 • Do użytkowania intensywnego
 • Równomierne rozłożenie plonowania w kolejnych odrostach
 • Dobra także przed uprawą kukurydzy

COUNTRY F 2052

Wieloletnia

Do trzy-czteroletniej produkcji paszy na stanowiskach średnich do dobrych

 • Równomierny rozkład plonu
 • Trawy wysokie i niskie
 • Niezmienna jakość w czasie użytkowania

COUNTRY F 2053

Międzyplon Turbo

Szybko rosnąca mieszanka traw z koniczynądo uprawy jako miedzyplon

 • Mieszanka szybkorosnąca
 • Do intensywnego użytkowania
 • Koniczyna niewrażliwa na antraknozę

COUNTRY F 2054

Trawy z koniczynami, dwuletnia

Dwuletnia mieszanka traw z koniczynami na średnie i dobre stanowiska.

 • Do użytkowania dwuletniego
 • Koniczyny czerwona i biała przyswajają N atmosferyczny
 • Odpowiednia również do skarmiania latem jako zielonka

COUNTRY F 2055

Trawy z koniczyną czerwoną

Dwu-, trzyletnia mieszanka na stanowiska średnie do dobrych.

 • Do użytkowania wieloletniego
 • Równomiernie rozłożone w ciągu roku plonowanie
 • Nadaje się do skarmiania letniego w oborze

COUNTRY F 2056

Lucerna z trawami

Mieszanka lucerny z trawami, na wszystkie stanowiska nadające się do uprawy lucerny.

 • Lucerna dostarcza więcej białka
 • Trawy poprawiają zdolność zakiszania
 • Spełnia warunki jako zazielenienie

COUNTRY F 2057

Lucerna z trawą, wigor

Krzepka mieszanka lucerny z trawą na wieloletnie użytkowanie

 • Kostrzewa trzcinowa głęboko się korzeni
 • Lucerna dostarcza białka
 • Nadaje się na mniej korzystne stanowiska

COUNTRY F 2058

Wieloletnia na stanowiska suche

Trzy- do czteroletnia uprawa pastewna na stanowiskach średnich do bardzo suchych.

 • Do miejsc suchych
 • Wytrzymała i wydajna

COUNTRY F 2059

Trawy z lucerną i koniczyną na stanowiska suche

Trzy- do czteroletnia mieszanka z lucerną i koniczyną na stanowiska średnie i suche.

 • Koniczyny czerwona i biała przyswajają N atmosferyczny
 • Trawy wysokiej jakości poprawiają zakiszanie

COUNTRY F 2060

Lucerna PowerMix

Mieszanka lucern do wieloletniego użytkowania na stanowiskach odpowiednich dla lucerny.

 • 100% Lucerny
 • Spełnia warunki jako zazielenienie
 • Przyswaja azot i bogata w białko

COUNTRY F 2061

Lucerna z trawą na stanowiska suche

Mieszanka lucerny z trawą na stanowiska suche.

 • Lucerna dostarcza białko
 • Dobrze znosząca suszę kupkówka pospolita
 • Spełnia warunki jako zazielenienie