WICKROGGEN-GPS PLUS WV

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Mieszanka wyki, żyta i jednego gatunku traw (kostrzewa łąkowa lub życica włoska) przekonuje biomasą, stabilnością plonów i zwiększoną bioróżnorodnością. Wyka ozima jest zimotrwała, a mieszanka nadaje się zarówno na stanowiska suche, jak i chłodniejsze. Życica wielokwiatowa nadaje się na dobre, wilgotne stanowiska. Jest wysoko wydajna, zwiększa plony GPS, a jako uprawa wtórna po zbiorze GPS zapewnia wysokie plony. Kostrzewa łąkowa jest lepszym międzyplonem na lżejszych glebach. Na stanowiska bardzo suche najlepiej nadaje się mieszanka żyta z wyką bez trawy.

  • Niskie zapotrzebowanie na wodę
  • Redukcja szkodników kukurydzy poprzez rozszerzenie płodozmianu
  • Niedroga ochrona roślin i niskie koszty nawożenia

Skład

75% Żyto ozime
15% Życica wielokwiatowa
5% wyka panońska
5% wyka ozima
75% Żyto ozime
15% Życica wielokwiatowa
5% wyka panońska
5% wyka ozima

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 110 - 140 kg/ha
Termin wysiewu od połowy września do połowy października
Użytkowanie Mieszanka biogazu, Pastwisko dla pszczół
Ilość wysiewu 110 - 140 kg/ha
Termin wysiewu od połowy września do połowy października
Użytkowanie Mieszanka biogazu, Pastwisko dla pszczół

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.