Charakterystyka

 • roczna, zimująca
 • tworzy kępy
 • liście: górna strona bruzdowana, dolna strona mocno błyszcząca, jasno- do ciemnozielonych
 • łodyga: podstawa źdźbła czerwonawa, rudawa
 • wysokość do 1 m
 • kwiatostan: długie, luźne, dwurzędowe kłosy
  z 20-30 kłoskami
 • korzeń: płytko się korzeni

Wymagania stanowiskowe

 • posiada zdolność dostosowania się
 • gleby lekkie do średnich
 • preferuje gleby przepuszczalne, bogate w składniki odżywcze
 • lubi ciepło i wilgoć
 • wymarza na surowych stanowiskach i zimnych, suchych obszarach

Wykorzystanie/Użytkowanie

 • zielonka, kiszonka lub siano (wysoka wartość pokarmowa)
 • międzyplon

Nawóz zielony

 • wsiewka międzyplonowa
 • dobra zdolność do przerastania górnej warstwy
  gleby korzeniami
 • masa korzeni 25-30 dt s.m./ha

Zadania w TerraLife®

 • allelopat
 • silne przerośnięcie gleby korzeniami

Mieszanki TerraLife®