Profil

Jako tetraploidalna koniczyna czerwona LARUS jest odmianą o niskiej do średniej podatności na wymarazanie i wysokiej trwałości. Godna uwagi jest dobra zdrowotność i wysoki potencjał plonowania tej odmiany. Dotyczy to w szczególności plonów suchej masy w kolejnych pokosach oraz wysokich plonów sumarycznych suchej masy w drugim głównym roku użytkowania.

  • Wysoka wydajność
  • Dobra odporność na choroby
  • Wysoka wytrzymałość

Ogólny

Ploidalność Tetraploid

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Ploidalność Tetraploid

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.