DSV Polska w ramach prowadzonej działalności handlowej oferuje swoim klientom kompleksowe doradztwo w zakresie oferowanych produktów. Nasi pracownicy służą radą i wiedzą wszystkim, którzy pragną osiągnąć maksymalną wydajność i efektywność upraw.
 
Jako firma będąca przedstawicielem hodowcy posiadamy doświadczenie, które upoważnia nas do przekazywania Państwu informacji o doborze, uprawie i pielęgnacji użytków zielonych, pozwalających przede wszystkim w pełni wykorzystać potencjał odmian zastosowanych w naszych mieszankach.
 
Zachęcamy do zapoznania się publikowanymi poniżej informacjami oraz do kontaktu z naszymi doradcami odpowiedzialnymi za region, w którym prowadzicie Państwo swoją działalność. Pomogą oni Państwu rozwiązać wasze problemy, zwiększyć efektywność upraw lub dobrać właściwe produkty dla Państwa potrzeb.

Sku­tecz­ny pod­siew

Gę­stość runi

Uży­tek zie­lo­ny

Pa­stwi­ska dla koni

Lu­cer­nik

Na­wo­że­nie pa­stwisk koń­skich

Fruk­ta­ny w paszy dla koni

Sta­rzec ja­ku­bek