TERRALIFE® - SOLARIGOL TR

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

SolaRigol TR jest mieszanką wyważoną, nastawioną szczególnie na płodozmian ziemniaczany, która dobrze zacienia glebę, powoduje silny rozwój korzeni i podnosi bioróżnorodność. Len oleisty tworzy głębokie kanały korzeniowe, które mogą być wykorzystane przez rośliny ziemniaka. Struktura ziemi zostaje idealnie przygotowana do uprawy redlinowej, a erozja w obrębie redliny może zostać zminimalizowana. Wyka jara działa szczególnie pozytywnie na bakterie glebowe, które chronią rośliny przed patogenem. W korzystnych warunkach można wiosną zrezygnować z głębokiej uprawy poplonu. Nadaje się również do upraw specjalnych takich jak np. truskawki i szparagi.

  • Zmniejsza podatność na choroby w płodozmianie ziemniaczanym
  • Poprawia żyzność gleby
  • Zapewnia szybki wzrost korzeni ziemniaków

Skład

66.9% Bobowate
15.9% Krzyżowe
ramtil, wyka jara, rzodkiew oleista, koniczyna aleksandryjska, koniczyna perska, groch pastewny, łubin gorzki
66.9% Bobowate
15.9% Krzyżowe
ramtil, wyka jara, rzodkiew oleista, koniczyna aleksandryjska, koniczyna perska, groch pastewny, łubin gorzki

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Ziemniaki, Zboża, Kukurydza
Ziemniaki, Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 55 - 60 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do 15. sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, normalny termin siewu, międzyplon ścierniskowy, potencjał N: ok. 30 kg/ha, średni do niskiego procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 55 - 60 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do 15. sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, normalny termin siewu, międzyplon ścierniskowy, potencjał N: ok. 30 kg/ha, średni do niskiego procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.