Charakterystyka

 • roślina roczna, zielna
 • wytrzymała à w stadium rozety może przetrwać
  wiele dni w temp. poniżej 10°C
 • liście: lancetowate
 • kwiaty: białe, zbite w grona, osadzone
  na wierzchołku
 • korzeń: palowy

Wymagania stanowiskowe

 • duża zdolność dostosowania się
 • preferuje średnie, świeże gleby

Wykorzystanie/Użytkowanie

 • w czystym siewie lub w mieszance
 • zielonka
 • międzyplon

Zadania wTerraLife®

 • wiąże azot
 • strukturotwórczy

Mieszanki TerraLife®