Polegaj na jakości i postępie

Jako doświadczony hodowca traw, DSV nie tylko stale rozwija genetykę odmian roślin, ale także łączy wysokiej jakości trawy i rośliny strączkowe w wysokowydajne, dostosowane do warunków środowiskowych mieszanki COUNTRY – do udanej produkcji paszy.

Mie­szan­ki CO­UN­TRY

Mie­szan­ki po­plo­no­we

Ga­tun­ki i od­mia­ny

Wię­cej o użyt­kach zie­lo­nych