Termin

W celu wykonania najskuteczniejszego podsiewu użytków zielonych najbardziej korzystnymi są dwa terminy:- wiosną (marzec – maj), i późnym latem (poł. lipca – poł. sierpnia).

Stara darń powinna w czasie podsiewu być możliwie krótka w celu ograniczenia jej konkurencyjności. Z tego powodu termin późno-letni jest szczególnie właściwy. Z kolei w terminie wiosennym w pełni wykorzystujemy wilgoć pozimową.

Dla osłabienia konkurencyjności starej darni możemy na niej wykonać zabiegi typu bronowanie lub kultywacja. Dzięki temu młode siewki będą miały nieco więcej czasu na wzrost i umocnienie się w runi w korzystnych warunkach świetlnych.

Technika i gęstość wysiewu

Podsiew można przeprowadzić na różny sposób:

Podsiew dawkami 7-8 kg/ha – to środek zaradczy do podtrzymania i poprawy stanu runi. Może być wykonywany jedno- lub kilkakrotnie w ciągu roku. Sposób przeprowadzenia zabiegu może być  na przykład w połączeniu z nawożeniem mineralnym lub po prostu ręcznie. Dzięki takiemu działaniu stale, z roku na rok, poprawiamy wartość użyku zielonego.

Podsiew dawką 20-25 kg/ha – ten sposób można zastosować wykorzystując siewniki specjalne, (z redlicami talerzowymi czy mikrofrezem) wycinające w glebie rowki, w które umieszczone są nasiona. Oczywiście możliwy jest podsiew metodą tradycyją, a więc kilkukrotne bronowanie użytku po skosie i wysiew nasion siewnikiem tradycyjnym. Być może nieco mniej skuteczny, ale poprawiający mimo wszystko stan runi.Ten zabieg wykonuje się średnio co 3-4 lata.

Bezpośredni kontakt nasion z glebą zapewnia im zaopatrzenie w wodę. Dlatego powinniśmy użyć włóki czy brony i wału ugniatającego, tak aby nasiona zostały dobrze dociśnięte do gleby.

Pielęgnacja użytku utrwala efekt podsiewu

Decydujące dla powodzenia podsiewu jest dalsze prowadzenie użytku. Dobre wyniki zostaną osiągnięte wtedy, gdy po wykonaniu zabiegu ruń pozostanie krótka. W tym celu pozostaje nam do dyspozycji krótkotrwałe przepasienie lub wcześniejsze (po 2-3 tygodniach) koszenie. Nie zaleca się także nawożenia azotowego po wykonanym podsiewie, aby nie powodować wzrostu konkurencyjności starej runi.

Jeśli w runi znajduje się zbyt dużo chwastów dwuliściennych powinniśmy pomyśleć o zabiegu chemicznym, który zwalczy je być może jeszcze przed podsiewem, ale taki zabieg jest możliwy także po wykonaniu podsiewu. Należy jednak zwrócić uwagę na dobór środków chemicznych, aby nie uszkodzić koniczyn znajdujących się w runi lub do niej wysianych z podsiewem.