Fruktany są węglowodanami rozpuszczalnymi w wodzie. Według badań naukowych ochwat u koni może być spowodowany przekarmieniem paszami zawierającymi duże ilości fruktanów. Ponieważ konie nie posiadają enzymów rozkładających fruktany, następuje uszkodzenie bakterii jelitowych. Powstałe przy tym produkty przemiany materii dostają się do krwi, a wraz z nią do naczyń włosowatych kopyta. Tam w zależności od koncentracji wywołują uszkodzenia tworzywa kopytowego, które może doprowadzić nawet do odpadnięcia puszki kopytowej

Na co należy zwrócić uwagę?

Zawartość fruktanów jest zależna od gatunku trawy. Trawami z najwyższą zawartością fruktanów są życica trwała i życica wielokwiatowa. Trawami z niską zawartością fruktanów są tymotka łąkowa, Kostrzewa czerwona, kupkówka pospolita i wyczyniec łąkowy.

Istnieje podwyższone ryzyko ochwatu na pastwisku lub zbiorze pokosu przy wyższym nasłonecznieniu w połączeniu z niekorzystnymi warunkami wzrostu runi (niskie nawożenie N, niedobór wody, chłody ( mróz).

Unikać zbyt niskiego przygryzania, ponieważ fruktany jako substancje zapasowe są odkładane w dolnych częściach łodyg.

Przy koniach z ochwatem wysiewać mieszanki traw o zredukowanej zawartości fruktanów

Ogólne zalecenia do produkcji zdrowej paszy objętościowej

Wybór odpowiednich gatunków i odmian według przeznaczenia

Zwalczanie wiechliny zwyczajnej

Zabiegi pielęgnacyjne na trwałych użytkach zielonych – włóka, wałowanie, podkaszanie niedojadów

Regularny podsiew dla utrzymania gęstej darni

Utrzymywanie minimalnej wysokości koszenia 8 cm – niebezpieczeństwo zanieczyszczenia paszy

Koszenie nie za wcześnie – struktura paszy, kurz, energia, białko

Koszenie nie za późno – kurz, zanieczyszczenie patogenami

Wyczekać do zbioru w odpowiedniej fazie wysuszenia

Stosować odpowiednie warunki i technikę zakiszania – ewentualnie odpowiednie środki konserwujące

Chronić folię kiszonkową przed późniejszymi uszkodzeniami