TERRALIFE® - BRASSICAPRO

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Starannie dobrana kombinacja różnych gatunków roślin wspomaga strukturę gleby. Poprzez interakcję różnych gatunków roślin z glebą, aktywność składników pokarmowych może być zrównoważona przez całą fazę wzrostu.
Zróżnicowane zbiorowiska roślinne powodują, że organizmy glebowe są odżywiane w bardziej zbilansowany sposób, bez konkurowania z główną uprawą.
Wysoki udział roślin bobowatych ma pozytywny wpływ na stosunek C:N. 
BrassicaPro może być również stosowana jako mieszanka międzyplonowa z dużą ilością roślin bobowatych, na przykład w płodozmianie z rzepakiem.

  • Optymalizuje aktywność składników pokarmowych
  • Wspomaga życie w glebie
  • Dobre właściwości wymarzania

Skład

76.7% Bobowate
seradela, len oleisty, koniczyna aleksandryjska, koniczyna perska, ramtil, łubin gorzki
76.7% Bobowate
seradela, len oleisty, koniczyna aleksandryjska, koniczyna perska, ramtil, łubin gorzki

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Rzepak, Ziemniaki, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza
Rzepak, Ziemniaki, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 15 - 20 kg/ha
Termin wysiewu od połowy sierpnia do końca sierpnia
Użytkowanie siew współrzędny, normalny termin siewu, wysoki procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 15 - 20 kg/ha
Termin wysiewu od połowy sierpnia do końca sierpnia
Użytkowanie siew współrzędny, normalny termin siewu, wysoki procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.