COUNTRY G 2015

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Kostrzewa łąkowa, kostrzewa czerwona i tymotka czynią tę mieszankę bardzo trwałą i odporną. Kostrzewa czerwona i wiechlina łąkowa sprawiają, że ruń jest mocna i zwarta. Koniczyna czerwona i biała poprawiają smakowitość, plon białka i wiążą N atmosferyczny.

  • Zimotrwałe kostrzewa łakowa i czerwona oraz tymotka i wiechlina
  • Koniczyny czerwona i biała zwiększają plon białka i dostarczają N
  • Smakowitość i wysoki plon białka

Skład

25% Kostrzewa łąkowa
Liherold
10% życica trwała (wczesna)
Mirtello
10% życica trwała (średnia)
Alligator
10% życica trwała (późna)
Valerio
10% Wiechlina łąkowa
Limagie
10% kostrzewa czerwona
Rafael
10% koniczyna biała
Bianca, Liflex
10% Koniczyna czerwona
Taifun, Milvus
5% Tymotka łąkowa
Lischka
25% Kostrzewa łąkowa
Liherold
10% życica trwała (wczesna)
Mirtello
10% życica trwała (średnia)
Alligator
10% życica trwała (późna)
Valerio
10% Wiechlina łąkowa
Limagie
10% kostrzewa czerwona
Rafael
10% koniczyna biała
Bianca, Liflex
10% Koniczyna czerwona
Taifun, Milvus
5% Tymotka łąkowa
Lischka

Forma wysiewu

Nowy zasiew
Nowy zasiew

Stanowiska

Suche
+ + +
Normalne
+ +
Wilgotne
+ +
Murszowe
+
Górzyste
+ + +
Suche
+ + +
Normalne
+ +
Wilgotne
+ +
Murszowe
+
Górzyste
+ + +

Użytkowanie

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ + +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ + +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Wskazówki uprawowe

Nowy zasiew 25 - 30 kg/ha
Podsiew 10 - 15 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 3 - 4
Nowy zasiew 25 - 30 kg/ha
Podsiew 10 - 15 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 3 - 4

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 07/2023 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.