Mieszanki COUNTRY Energy zapewniają najlepszą jakość paszy i wysokie plony, obniżając koszt paszy w ogólnych kosztach produkcji. Mieszanki zapewniają założenie wysokowydajnej runi na wszystkich stanowiskach oraz maksymalną wydajność paszy objętościowej.

 • Maksymalny postęp hodowlany w każdej mieszance
 • Najwyższa jakość paszy przy wysokiej koncentracji energii i wysokich plonach
 • Dopasowane mieszanki także na trudnych stanowiskach

COUNTRY ENERGY 2020

Późna z koniczyną

Intensywne użytkowanie kośne i pastwiskowe na glebach mineralnych z dobrym zaopatrzeniem w składniki pokarmowe

 • Wysoka koncentracja energii dzięki średnim i późnym życicom trwałym i koniczynie białej
 • Wysoka elestyczność użytkowania
 • Zimotrwała i wydajna tymotka poprawia niezbędną strukturę paszy

COUNTRY ENERGY 2025

Specjal

Najlepsza wartość paszowa na trudnych stanowiskach. Odpowiednia na stanowiska suche, mokre, zimne, torfy niskie lub tereny pogórza

 • Na stanowiska niepewne dla życicy trwałej
 • Zimotrwała dzięki tymotce i kostrzewie łąkowej
 • Wiechlina łąkowa zwiększa zwartość runi

COUNTRY ENERGY 2026

Białko

Wysoko plonująca mieszanka traw z koniczynami, o optymalnej zawartości energii i białka

 • Wysoka koncentracja energii
 • Wysoka zawartość białka
 • Koniczyny czerwona i biała wiążą N atmosferyczny

COUNTRY ENERGY 2027

Milk Index

Wysokowydajna mieszanka zapewniająca najwyższą jakość paszy

 • Doskonała jakość paszowa
 • Odmiany o szczególnie wysokiej strawności
 • Do produkcji większej ilości mleka z paszy objętościowej

COUNTRY ENERGY 2030

Ziołowa łąka MultiLife

Intensywne użytkowanie kośne i pastwiskowe na świeżych glebach mineralnych z dobrym zaopatrzeniem w składniki pokarmowe

 • Zioła do poprawy smakowitości
 • Odporna na stres dzięki kombinacji gatunków
 • Elastyczna w użytkowaniu

COUNTRY ENERGY 2031

Ziołowa z koniczynami i trawą MultiLife

Mieszanka traw, koniczyn i ziół na wieloletnie użytkowanie

 • Zioła do poprawy smakowitości
 • Odporna na stres dzięki kombinacji gatunków
 • Elastyczna w użytkowaniu