Fe­stu­lo­lium

Ko­strze­wa czer­wo­na

Ko­strze­wa łą­ko­wa

Ko­strze­wa trzci­no­wa

Kup­ków­ka po­spo­li­ta

Ty­mot­ka łą­ko­wa

Wie­chli­na łą­ko­wa

Ży­ci­ca mie­szań­co­wa

Ży­ci­ca trwa­ła

Ży­ci­ca we­ster­woldz­ka

Ży­ci­ca wie­lo­kwia­to­wa