TERRALIFE® - MAISPRO TR GREENING 50

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

MaisPro TR Greening 50 to idealna mieszanka do płodozmianów z kukurydzą. Wspiera ona mikoryzę w kukurydzy, dzięki temu poprawiając strukturę gleby. W ten sposób gleba osiąga większą stabilność wodną i nośność, a jej uprawa jest ułatwiona. Poprzez intensywne ukorzenienie komponentów mieszanek tworzą się nowe korytarze korzeniowe, które pomagają kukurydzy przede wszystkim w okresach suszy. Skuteczną ochronę przed erozją aż do wiosny zapewniają gatunki zimotrwałe. W korzystnych warunkach wiosną, wystarczy uprawa międzyplonu na głębokość siewu nasion kukurydzy. W ten sposób kapilary w glebie pozostają nienaruszone, zabezpieczając dostarczanie wody do kiełkującego zarodka.

  • Pozostawia po sobie optymalną strukturę gleby
  • Stymuluje głębokie ukorzenienie
  • Bardzo dobre wykorzystanie azotu
  • częściowo zimotrwały

Skład

40.2% Bobowate
12% Krzyżowe
kapusta abisyńska, Koniczyna aleksandryjska, groch pastewny, koniczyna inkarnatka, len oleisty, Koniczyna perska, facelia, Koniczyna czerwona, rzodkiew głęboko korzeniąca, Koniczyna szwedzka, ramtil, seradela, wyka jara, słonecznik, sorgo, Koniczyna biała, wyka ozima
40.2% Bobowate
12% Krzyżowe
kapusta abisyńska, Koniczyna aleksandryjska, groch pastewny, koniczyna inkarnatka, len oleisty, Koniczyna perska, facelia, Koniczyna czerwona, rzodkiew głęboko korzeniąca, Koniczyna szwedzka, ramtil, seradela, wyka jara, słonecznik, sorgo, Koniczyna biała, wyka ozima

Płodozmiany

Zboża, Kukurydza, Rzepak *
* Uwzględnić choroby płodozmianowe.
Zboża, Kukurydza, Rzepak *
* Uwzględnić choroby płodozmianowe.

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 30 - 35 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do końca sierpnia
Użytkowanie międzyplon ścierniskowy, Międzyplon ozimy, nawóz zielony, Zgodny z FAKT (Niemcy)
Ilość wysiewu 30 - 35 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do końca sierpnia
Użytkowanie międzyplon ścierniskowy, Międzyplon ozimy, nawóz zielony, Zgodny z FAKT (Niemcy)

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.