COUNTRY EKO 2253

Motylkowe z trawami na użytki polowe

Wieloletnie użytkowanie kośne również na stanowiskach suchych

 • Wysokie plony i dobra jakość
 • Dobre właściwości kiszonkarskie
 • Duża zawartość białka

COUNTRY EKO 2256

Letnie Bio-Trio

Mieszanka do intensywnego użytkowania kośnego, bardzo szybko rosnąca, wysoko plonująca i bardzo smakowita.

 • Wysokie plony i dobra jakość
 • Szybko rosnąca dzięki życicom westerwoldzkim
 • Intensywne użytkowanie

COUNTRY EKO 2206

Kośno-pastwiskowa na użytki trwałe

Szeroki zakres zastosowania na różne stanowiska w użytkowaniu kośnym lub kośno-pastwiskowym

 • Wysokie plony i jakość
 • Przydatna na torfy i mursze
 • Zimotrwała dzięki tymotce łąkowej

COUNTRY EKO 2213

Kośno-pastwiskowa na stanowiska suche

Mieszanka do bardziej ekstensywnego użytkowania kośnego i ograniczonego wykorzystania pastwiskowego na terenach suchych

 • Trawy tolerancyjne na suszę
 • Masywna
 • Zimotrwała

COUNTRY EKO 2203

Koniczyny z trawami na użytkowanie kośne

Mieszanka koniczyn z wysokimi trawami do użytkowania kośnego

 • Równomierne plonowanie traw i koniczyn w okresie wegetacji
 • Koniczyny przyswajają N atmosferyczny
 • Do skarmiania latem jako zielonka

COUNTRY EKO 2215

Kośno-pastwiskowa na gleby lekkie

Mieszanka kośno-pastwiskowa na stanowiska o lekkiej glebie z różnymi roślinami motylkowymi

 • Tolerancyjna na suszę
 • Udział różnych gatunków motylkowych
 • Nadaje się na gleby piaszczyste