Uprawy międzyplonowe spełniają różne zadania. Czy to redukcja nicieni, ochrona składników odżywczych czy spulchnianie gleby - szeroki wachlarz gatunków umożliwia różnorodne zastosowania.

Mie­szan­ki Ter­ra­Li­fe®

Mie­szan­ki po­plo­no­we traw

Mie­szan­ki GPS

Wsiew­ki i ro­śli­ny współ­rzęd­ne

Skład­ni­ki mie­sza­nek Ter­ra­Li­fe®