TERRALIFE® - MAISPRO TR

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

MaisPro TR to idealna mieszanka do płodozmianów z kukurydzą. Wspiera ona mikoryzę w kukurydzy, dzięki temu poprawiając strukturę gleby. W ten sposób gleba osiąga większą stabilność wodną i nośność, a jej uprawa jest ułatwiona. Poprzez intensywne ukorzenienie komponentów mieszanek tworzą się nowe korytarze korzeniowe, które pomagają kukurydzy przede wszystkim w okresach suszy. Skuteczną ochronę przed erozją aż do wiosny zapewniają gatunki zimotrwałe. W korzystnych warunkach wiosną, wystarczy uprawa międzyplonu na głębokość siewu nasion kukurydzy. W ten sposób kapilary w glebie pozostają nienaruszone, zabezpieczając dostarczanie wody do kiełkującego zarodka.

section.headline.profilsortentyp

  • Pozostawia po sobie optymalną strukturę gleby
  • Stymuluje głębokie ukorzenienie
  • Bardzo dobre wykorzystanie azotu
  • częściowo zimotrwały

Skład

43.7% Bobowate
15.2% Krzyżowe
kapusta abisyńska, groch pastewny, koniczyna inkarnatka, len oleisty, rzodkiew głęboko korzeniąca, Koniczyna perska, facelia, ramtil, wyka jara, słonecznik, sorgo, Koniczyna biała, wyka ozima, Żyto ozime
43.7% Bobowate
15.2% Krzyżowe
kapusta abisyńska, groch pastewny, koniczyna inkarnatka, len oleisty, rzodkiew głęboko korzeniąca, Koniczyna perska, facelia, ramtil, wyka jara, słonecznik, sorgo, Koniczyna biała, wyka ozima, Żyto ozime

Forma wysiewu

puste nasienie, siew w mulcz, siew bezpośredni, Rozrzutnik na maszynie uprawowej, warkot
puste nasienie, siew w mulcz, siew bezpośredni, Rozrzutnik na maszynie uprawowej, warkot

Płodozmiany

Zboża, Kukurydza
Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do końca sierpnia
Użytkowanie Uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, Międzyplon ozimy, nawóz zielony, Ekstensywny wypas, normalny termin siewu, Mieszanka zielonego ugoru, strączkowy
Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do końca sierpnia
Użytkowanie Uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, Międzyplon ozimy, nawóz zielony, Ekstensywny wypas, normalny termin siewu, Mieszanka zielonego ugoru, strączkowy

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.