TERRALIFE® - MAISPRO TR

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

MaisPro TR to idealna mieszanka do płodozmianów z kukurydzą. Wspiera ona mikoryzę w kukurydzy, dzięki temu poprawiając strukturę gleby. W ten sposób gleba osiąga większą stabilność wodną i nośność, a jej uprawa jest ułatwiona. Poprzez intensywne ukorzenienie komponentów mieszanek tworzą się nowe korytarze korzeniowe, które pomagają kukurydzy przede wszystkim w okresach suszy. Skuteczną ochronę przed erozją aż do wiosny zapewniają gatunki zimotrwałe. W korzystnych warunkach wiosną, wystarczy uprawa międzyplonu na głębokość siewu nasion kukurydzy. W ten sposób kapilary w glebie pozostają nienaruszone, zabezpieczając dostarczanie wody do kiełkującego zarodka.

  • Pozostawia po sobie optymalną strukturę gleby
  • Stymuluje głębokie ukorzenienie
  • Bardzo dobre wykorzystanie azotu
  • częściowo zimotrwały

Skład

43.7% Bobowate
15.2% Krzyżowe
kapusta abisyńska, groch pastewny, koniczyna inkarnatka, len oleisty, rzodkiew głęboko korzeniąca, koniczyna perska, facelia, ramtil, słonecznik, sorgo, Koniczyna biała, wyka ozima, Żyto ozime
43.7% Bobowate
15.2% Krzyżowe
kapusta abisyńska, groch pastewny, koniczyna inkarnatka, len oleisty, rzodkiew głęboko korzeniąca, koniczyna perska, facelia, ramtil, słonecznik, sorgo, Koniczyna biała, wyka ozima, Żyto ozime

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Kukurydza, Zboża, Rzepak *
* Uwzględnić choroby płodozmianowe.
Kukurydza, Zboża, Rzepak *
* Uwzględnić choroby płodozmianowe.

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do końca sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, międzyplon ozimy, nawóz zielony, ekstensywny wypas, normalny termin siewu, mieszanka na zielony ugór, potencjał N: ok. 60 kg/ha, wysoki procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do końca sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, międzyplon ozimy, nawóz zielony, ekstensywny wypas, normalny termin siewu, mieszanka na zielony ugór, potencjał N: ok. 60 kg/ha, wysoki procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.