COUNTRY ENERGY 2026

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

W tej mieszance są połączone wysoki udział życicy trwałej średniej i późnej z dużą zawartością koniczyn, co zapewnia najwyższą jakość paszy i bezpieczne zakiszanie. Duży udział koniczyn zapewnia wysoką zawartość białka i plony białka oraz wiązanie azotu atmosferycznego. Mieszanka nadaje się do podsiewu, nowego zasiewu i stosowania na użytkach polowych.

  • Wysoka koncentracja energii
  • Wysoka zawartość białka
  • Koniczyny czerwona i biała wiążą N atmosferyczny

Skład

40% Życica trwała (średnia)
Euroconquest, Explosion
35% Życica trwała (późna)
Sherlock, Valerio
20% Koniczyna czerwona
Milvus, Taifun
5% Koniczyna biała
Bianca, Liflex
40% Życica trwała (średnia)
Euroconquest, Explosion
35% Życica trwała (późna)
Sherlock, Valerio
20% Koniczyna czerwona
Milvus, Taifun
5% Koniczyna biała
Bianca, Liflex

Forma wysiewu

Nowy zasiew, Podsiew
Nowy zasiew, Podsiew

Stanowiska

Suche
+ +
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+
Górzyste
+ + +
Suche
+ +
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+
Górzyste
+ + +

Użytkowanie

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Wskazówki uprawowe

Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 15 - 20 kg/ha
Podsiew (gdy dużo luk) 7 - 10 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 4 - 5
Użytkowanie Zalecenie do ponownego wysiewu koniczyny, Dynaseed
Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 15 - 20 kg/ha
Podsiew (gdy dużo luk) 7 - 10 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 4 - 5
Użytkowanie Zalecenie do ponownego wysiewu koniczyny, Dynaseed

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 07/2023 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.