Profil

Dzięki odmianie VALERIO DSV osiągnął szczególny postęp hodowlany. Odmiana tetraploidalna życicy trwałej późnej łączy zalety odmian tetraploidalnych i diploidalnych. Do tej pory uważano, że odmiany tetraploidalne o wysokiej wydajności plonowania nie mają tak dobrej wytrzymałości i napiętnowania ze względów genetycznych. Jako późniejszy typ tetraploidalny, VALERIO osiąga wydajność suchej masy na poziomie 105, a w pierwszym pokosie nawet 109% wzorca. Odmiana nadaje się na torfowiska, a także ma niską podatność na rdzę i do wymarzania, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała.

VALERIO jest oficjalnie zalecany do stosowania na użytki zielone i paszę objętościową.

  • Wysoki plon suchej masy, szczególnie w pierwszym pokosie
  • Szeroko polecana odmiana
  • Zdrowa, trwała i odpowiednia dla torfowiska

Przydatność

Ploidalność tetraploid
Dojrzałość późna
Przydatność na torfowiska
Ploidalność tetraploid
Dojrzałość późna
Przydatność na torfowiska

Cechy agronomiczne

Rozwój początkowy
6
średnio-wysoka
Rozwój początkowy
6
średnio-wysoka

Skłonność do

Wymarzania
4
niska do średniej
Wylegania
6
średnio-wysoka
Tworzenia kwiatostanów w odroście
4
niska do średniej
Wymarzania
4
niska do średniej
Wylegania
6
średnio-wysoka
Tworzenia kwiatostanów w odroście
4
niska do średniej

Właściwości plonu

Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
8
od wysokiego do bardzo wysokiego
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia
Wytrzymałość
7
wysoka
Gęstość runi
5
średnia
Wydajność suchej masy
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy - I pokos
8
od wysokiego do bardzo wysokiego
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia

Podatność

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Rdza
4
niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.