Charakterystyka

 • większe ulistnienie niż w życie ziarnowym
 • szersze liście
 • wysokość: do 2 m
 • kłos: lekko obwisły z długą ościstą plewką dolną
 • korzenie przybyszowe i korzenie boczne

Wymagania stanowiskowe

 • niewymagające
 • niskie wymagania cieplne

Wykorzystanie/Użytkowanie

 • międzyplon ozimy
 • na zielonkę i substrat do biogazowni przed wysiewem kukurydzy (od końca kwietnia do połowy maja)
 • zbiór od 60 cm wysokości, między fazą strzelania
  w źdźbło a pojawieniem się ości

Nawóz zielony

 • przykrycie gleby zimą
 • pozostałości korzeniowe i resztek pożniwnych
  18-20 dt s.m./ha
 • relatywnie dobra wartość przedplonu
 • wcześnie zbierany
 • możliwe jako roślina ochronna dla różnego rodzaju wsiewek międzyplonowych

Mieszanki TerraLife®