TERRALIFE® - BETAMAXX 50

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

BetaMaxx 50 tworzy idealnie warunki wstępne dla efektywnej uprawy roślin jarych, szczególnie buraków cukrowych. Mieszanka zawiera głęboko korzeniące gatunki, które umożliwiają burakom łatwe ukorzenienie w utworzonych już głębokich kanałach korzeniowych. Jest to pomocne dla buraków przede wszystkim w okresach suszy. BetaMaxx 50 pozwala na uprawę bezpłużną i pozostawia po sobie 40 – 80 kg N/ha. Ponieważ w mieszance BetaMaxx nie występują żadne rośliny krzyżowe, może ona zostać użyta także w uprawie warzyw i kombinowanych płodozmianach rzepaczano-buraczanych. BetaMaxx 50 nie jest odpowiednia do biologicznego zwalczania Heterodera schachtii (w tym przypadku polecamy mieszankę TerraLife® BetaSola).

  • Wymarza
  • Tworzy idealne warunki dla buraka cukrowego
  • Nadaje się także do płodozmianu z rzepakiem

Skład

31.2% Bobowate
0% Krzyżowe
facelia, len oleisty, owies szorstki, ramtil, groch pastewny, wyka jara, seradela, Koniczyna aleksandryjska, Lupinus angustifolius
31.2% Bobowate
0% Krzyżowe
facelia, len oleisty, owies szorstki, ramtil, groch pastewny, wyka jara, seradela, Koniczyna aleksandryjska, Lupinus angustifolius

Płodozmiany

Rzepak, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza
Rzepak, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do 25. sierpnia
Użytkowanie nawóz zielony, międzyplon ścierniskowy
Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do 25. sierpnia
Użytkowanie nawóz zielony, międzyplon ścierniskowy

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.