TERRALIFE® - BETAMAXX 50

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

TerraLife® - BetaMaxx 50 tworzy idealnie warunki wstępne dla efektywnej uprawy roślin jarych, szczególnie buraków cukrowych. Mieszanka zawiera głęboko korzeniące gatunki, które umożliwiają burakom łatwe ukorzenienie w utworzonych już głębokich kanałach korzeniowych. Jest to pomocne dla buraków przede wszystkim w okresach suszy. BetaMaxx 50 pozwala na uprawę bezpłużną i pozostawia po sobie 40 – 80 kg N/ha. Ponieważ w mieszance nie występują żadne rośliny krzyżowe, może ona zostać użyta także w uprawie warzyw i kombinowanych płodozmianach rzepaczano-buraczanych, jednak nie jest odpowiednia do biologicznego zwalczania Heterodera schachtii (w tym przypadku polecamy mieszankę TerraLife® BetaSola).

  • Wymarza
  • Tworzy idealne warunki dla buraka cukrowego
  • Nadaje się także do płodozmianu z rzepakiem

Skład

45.44% Bobowate
0% Krzyżowe
facelia, len oleisty, owies szorstki, ramtil, groch pastewny, wyka jara, seradela, koniczyna aleksandryjska, łubin gorzki
45.44% Bobowate
0% Krzyżowe
facelia, len oleisty, owies szorstki, ramtil, groch pastewny, wyka jara, seradela, koniczyna aleksandryjska, łubin gorzki

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Rzepak, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza
Rzepak, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do 25. sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, nawóz zielony, międzyplon ścierniskowy, normalny termin siewu, potencjał N: ok. 80 kg/ha, wysoki procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do 25. sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, nawóz zielony, międzyplon ścierniskowy, normalny termin siewu, potencjał N: ok. 80 kg/ha, wysoki procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.