COUNTRY ENERGY 2020

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Życica trwała średnio i późno dojrzewająca oraz koniczyna biała zapewniają wysoką koncentrację energii w paszy. Tymotka zwiększa zimotrwałość mieszanki zarówno w nowym zasiewie jak i podsiewie.

  • Wysoka koncentracja energii dzięki średnim i późnym życicom trwałym i koniczynie białej
  • Wysoka elestyczność użytkowania
  • Zimotrwała i wydajna tymotka poprawia niezbędną strukturę paszy
  • Nadaje się do zakładania nowego użytku oraz do podsiewu

Skład

45% Życica trwała (późna)
Valerio, Sherlock
40% Życica trwała (średnia)
Explosion, Euroconquest
10% Tymotka łąkowa
Radde
5% Koniczyna biała
Bianca, Liflex
45% Życica trwała (późna)
Valerio, Sherlock
40% Życica trwała (średnia)
Explosion, Euroconquest
10% Tymotka łąkowa
Radde
5% Koniczyna biała
Bianca, Liflex

Forma wysiewu

Nowy zasiew, Podsiew
Nowy zasiew, Podsiew

Stanowiska

Suche
+ +
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ +
Górzyste
+ + +
Suche
+ +
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ +
Górzyste
+ + +

Użytkowanie

Pastwiskowe
+ + +
Kośno-pastwiskowe
+ + +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Pastwiskowe
+ + +
Kośno-pastwiskowe
+ + +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Wskazówki uprawowe

Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 20 - 25 kg/ha
Podsiew (gdy dużo luk) 7 - 10 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 4 - 5
Użytkowanie Późno, z koniczyną, Dynaseed, Milk Index
Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 20 - 25 kg/ha
Podsiew (gdy dużo luk) 7 - 10 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 4 - 5
Użytkowanie Późno, z koniczyną, Dynaseed, Milk Index

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 07/2023 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.