TERRALIFE® - HUMUSPLUS 1.1

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Mieszanka TerraLife® - HumusPlus 1.1 jest klasyczną wsiewką w uprawie kukurydzy wysiewaną od 6 do 8. liścia kukurydzy. Charakteryzuje ją silny wzrost. Stosowana jest od lat na wielu obszarach ochrony wód. Chroni glebę przed erozją i wiąże zmineralizowany azot, przekształcając go w zieloną masę. 
W sprzyjających latach po kukurydzy można ją nadal wypasać.

  • Wsiewka w kukurydzę
  • Wysiew od stadium 6 - 8 liścia kukurydzy
  • Okrcie gleby i ochrona przed erozją

Skład

50% życica trwała
50% życica wielokwiatowa
50% życica trwała
50% życica wielokwiatowa

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, siew rzutowy, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, siew rzutowy, dron

Płodozmiany

Zboża, Kukurydza
Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 15 kg/ha
Użytkowanie wsiewka, wsiewka w kukurydzę, mieszanka na zielony ugór, zimotrwała, bez roślin bobowatych
Ilość wysiewu 15 kg/ha
Użytkowanie wsiewka, wsiewka w kukurydzę, mieszanka na zielony ugór, zimotrwała, bez roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.