Tylko to, co najlepsze dla Twojego konia - dbasz o swoje konie i znasz ich potrzeby. Dlatego należy również na pastwisku ustalić wysokie standardy jakości, ponieważ konie znacznie różnią się od innych pasących się zwierząt zachowaniem na pastwisku.
Mieszanki nasion DSV COUNTRY Horse są dostosowane do specjalnych wymagań koni. Tworząc je zwracamy szczególną uwagę na wysoką jakość odmian i ich właściwości w hodowli koni.

Pa­stwi­ska dla koni

Na­wo­że­nie pa­stwisk koń­skich

Fruk­ta­ny w paszy dla koni

Sta­rzec ja­ku­bek

COUNTRY HORSE 2116
NEW

Brandenburskie pastwisko dla koni

Polecana do użytkowania pastwiskowo-kośnego na stanowiskach suchych

 • Do użytkowania pastwiskowo-kośnego na suchych stanowiskach
 • Wysoka smakowitość paszy
 • Wiechlina łąkowa i kostrzewa czerwona zapewniają dużą gęstość darni

COUNTRY HORSE 2117

Pastwisko i wybieg dla koni

Mieszanka na mocno obciążone pastwiska i wybiegi dla koni

 • Do intensywnie użytkowanych pastwisk i wybiegów dla koni
 • bardzo gęste zadarnienie runi
 • wysoka wartość paszowa i plon

COUNTRY HORSE 2118

Podsiew pastwiska dla koni

Mieszanka do podsiewu likwidująca ubytki w starej darni, bardzo wytrzymała dzięki zastosowaniu traw gazonowych

 • Mieszanka do podsiewu pastwisk końskich
 • Bardzo wytrzymała na obciążenia dzięki gazonowej życicy trwałej

COUNTRY HORSE 2120

Balance

Mieszanka o obniżonej zawartości fruktanów* na pastwisko dla koni oraz do produkcji siana i sianokiszonki

 • Zmniejszona zawartość fruktanów
 • Na pastwiska i do produkcji siana lub kiszonki

COUNTRY HORSE 2122

Ziołowe menu

Wszechstronna mieszanka ziół poprawiająca smakowitość i wartość zdrowotną odrostu użytku zielonego

 • Mieszanka ziół
 • Podniesiona smakowitość
 • Poprawione walory zdrowotne użytku zielonego

COUNTRY HORSE 830

Tor wyścigowy

Mieszanka na nawierzchnie intensywnie użytkowane, takie jak tory wyścigowe lub place turniejowe

 • Szczególnie wytrzymała
 • Na tory wyścigowe i place turniejowe