TERRALIFE® - N-FIXX

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

TerraLife® - N-Fixx jest harmonijnie zestawioną wszechstronną mieszanką. Nadaje się znakomicie na płodozmiany z kukurydzą i zbożami ozimymi. Mieszanka jest odporna na osypywanie i dzięki temu odpowiednia do wczesnych terminów wysiewu. Poza tym pozostawia po sobie bardzo dobrą sprawność gleby, działa silnie humusotwórczo oraz poprawia zdrowotność i witalność wyjałowionej gleby.

  • Bardzo dobrze wymarza
  • Bardzo dobrze gromadzi azot
  • Bogaty pożytek dla pszczół
  • Mieszanka wszechstronna

Skład

70.8% Bobowate
0% Krzyżowe
facelia, len oleisty, słonecznik, ramtil, sorgo, groch pastewny, wyka jara, koniczyna aleksandryjska, koniczyna perska, seradela
70.8% Bobowate
0% Krzyżowe
facelia, len oleisty, słonecznik, ramtil, sorgo, groch pastewny, wyka jara, koniczyna aleksandryjska, koniczyna perska, seradela

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Rzepak, Zboża, Kukurydza, Burak cukrowy
Rzepak, Zboża, Kukurydza, Burak cukrowy

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od końca lipca do 24. sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ozimy, międzyplon ścierniskowy, normalny termin siewu, wysoki procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od końca lipca do 24. sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ozimy, międzyplon ścierniskowy, normalny termin siewu, wysoki procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.