Mieszanki COUNTRY G (Trwałe Użytki Zielone) zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa plonów i jakości pasz. Składy mieszanek są dostosowane do potrzeb różnych stanowisk trawiastych, dlatego istnieją mieszanki dla każdej lokalizacji.

 • Wieloletnie mieszanki o dobrej gęstości runi
 • Wysoki poziom plonów i jakości
 • Kombinacje różnych gatunków i grup wczesności

COUNTRY G 2001

Podsiew bez koniczyny

Wydajna mieszanka do podsiewu na intensywne użytki zielone.

 • Wysoka zdolność konkurencyjna siewek
 • Udział życic z wszystkich grup wczesności
 • Równomierne plonowanie w całym okresie wegetacji

COUNTRY G 2004

Podsiew z koniczyną

Wydajna mieszanka do podsiewu z koniczyną białą na intensywne użytki zielone.

 • Wysoka zdolność konkurencyjna siewek
 • Udział życic z wszystkich grup wczesności
 • Równomierne plonowanie w całym okresie wegetacji

COUNTRY G 2010

Kośno-pastwiskowa uniwersalna z koniczyną

Szeroki zakres zastosowania na różne stanowiska w użytkowaniu kośnym lub kośno – pastwiskowym.

 • Zimotrwała dzięki, tymotce, wiechlinie i kostrzewie łąkowej
 • Wiechlina łąkowa utrzymuje zwartą darń
 • Koniczyna biała przyswaja azot atmosferyczny

COUNTRY G 2011

Kośno-pastwiskowa uniwersalna bez koniczyny

Szeroki zakres zastosowania na różne stanowiska w użytkowaniu kośnym lub kośno – pastwiskowym.

 • Zimotrwała dzięki, tymotce, wiechlinie i kostrzewie łąkowej
 • Wiechlina łąkowa utrzymuje zwartą darń
 • Przydatna na mursze

COUNTRY G 2012

Trwała łąka

Intensywne użytkowanie kośne lub przemienne na stanowiskach średnich do dobrych.

 • Zimotrwała dzięki, tymotce, wiechlinie i kostrzewie łąkowej
 • Późna życica trwała podnosi koncentrację energii
 • Koniczyna czerwona i biała przyswajają N atmosferyczny

COUNTRY G 2013

Kośno-pastwiskowa na stanowiska suche

Intensywne użytkowanie kośne lub przemienne na stanowiskach suchych.

 • Tolerancyjne na suszę kupkówka i festulolium
 • Kostrzewa czerwona dla poprawy gęstości runi
 • Udział koniczyny białej podnosi zawartość białka i poprawia smakowitość paszy

COUNTRY G 2014

Na stanowiska trudne

Wydajna mieszanka na trudne stanowiska o zmiennych warunkach środowiskowych.

 • Głęboko korzeniąca i miękkolistna kostrzewa trzcinowa
 • Reaguje elastycznie na silnie zmieniające się warunki środowiska
 • Wysoki plon masy o dobrej strukturze

COUNTRY G 2015

Łąka trwała ekstensywna

Z koniczynami do ekstensywnego użytkowania kośnego, także na glebach organicznych, okresowo wilgotnych i chłodnych.

 • Zimotrwałe kostrzewa łakowa i czerwona oraz tymotka i wiechlina
 • Koniczyny czerwona i biała zwiększają plon białka i dostarczają N
 • Smakowitość i wysoki plon białka