Charakterystyka

 • szybko kiełkuje i szybko rośnie
 • liście: omszałe, postrzępione
 • kwiaty: białe
 • korzeń: bardzo gruby korzeń palowy, który zimą wymarza
 • nie ma odporności na nicienie mątwika burakowego (Heterodera schachtii)
 • wymarza

Wymagania stanowiskowe

 • rośnie również na glebach z wysokim pH

Wykorzystanie/Użytkowanie

 • tłumienie chwastów
 • późna faza generatywna umożliwia wcześniejszy wysiew
 • szybkie ogrzanie gleby wiosną przez jej otwarcie sprzyja również wcześniejszym siewom kukurydzy
 • szczeliny w glebie pozostałe po wymarznięciu rzodkwi są idealną ryzosferą (strefę korzeniową gleby) dla rośliny następczej
 • bardzo dobre spulchnianie zagęszczonej gleby

Zadania w TerraLife®

 • głęboko się korzeni
 • ułatwia przesiąkanie wody z warstwy podornej gleby

Mieszanki TerraLife®