Profil

Wczesna odmiana koniczyny białej LIFLEX imponuje bardzo dobrą gęstością darni i dobrym plonem, szczególnie w pierwszym pokosie, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytkowania pastwiskowego. Ponadto LIFLEX ma niską zawartość kwasu cyjanowodorowego, a odmiana wykazuje niską podatność na raka koniczyny. LIFLEX sprawdził się na arenie międzynarodowej i jest bardzo szeroko notowany.

  • Średni rozmiar liści
  • Najwcześniejsza w segmencie odmiana koniczyny białej
  • Dobre plony i wysoka gęstość darni
  • Niska zawartość kwasu cyjanowodorowego

Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia
3
Na początku
Wysokość wzrostu - potomstwo
5
pożywka
Rozmiar liścia
5
pożywka
Udział roślin zawierających kwas fluorowodorowy
3
Niski poziom
Rozwój początkowy
5
średnia
Początek kwitnienia
3
Na początku
Wysokość wzrostu - potomstwo
5
pożywka
Rozmiar liścia
5
pożywka
Udział roślin zawierających kwas fluorowodorowy
3
Niski poziom
Rozwój początkowy
5
średnia

Skłonność do

Wymarzania
5
średnia
Wymarzania
5
średnia

Właściwości plonu

Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Gęstość runi
6
średnia do gęstej
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Jakość

Zawartość białka surowego
5
średnia
Zawartość białka surowego
5
średnia

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.