Profil

Wczesna odmiana koniczyny białej LIFLEX imponuje bardzo dobrą gęstością darni i dobrym plonem, szczególnie w pierwszym pokosie, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytkowania pastwiskowego. Ponadto LIFLEX ma niską zawartość kwasu cyjanowodorowego, a odmiana wykazuje niską podatność na raka koniczyny. LIFLEX sprawdził się na arenie międzynarodowej i jest bardzo szeroko notowany.

  • Średni rozmiar liści
  • Najwcześniejsza w segmencie odmiana koniczyny białej
  • Dobre plony i wysoka gęstość darni
  • Niska zawartość kwasu cyjanowodorowego

Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia
3
Na początku
Wysokość wzrostu - potomstwo
5
pożywka
Rozmiar liścia
5
pożywka
Udział roślin zawierających kwas fluorowodorowy
3
Niski poziom
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka
Początek kwitnienia
3
Na początku
Wysokość wzrostu - potomstwo
5
pożywka
Rozmiar liścia
5
pożywka
Udział roślin zawierających kwas fluorowodorowy
3
Niski poziom
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka

Skłonność do

Zimotrwalosc
5
pożywka
Zimotrwalosc
5
pożywka

Właściwości plonu

Gęstość runi
6
średnio- lub gęsty
Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka
Gęstość runi
6
średnio- lub gęsty
Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka

Jakość

Zawartość białka surowego
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawartość białka surowego
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.