HUMUS-PLUS-PÓŹNY

Chroni przed erozją i wykorzystuje zmineralizowany azot

  • Wsiewka w kukurydzę
  • Wysiew od stadium 6 - 8 liścia kukurydzy
  • Okrcie gleby i ochrona przed erozją

HUMUS-PLUS-PRZEDSIEW

Wytrzymała i niewymagająca

  • Wsiewka w kukurydzę
  • Wysiew bezpośrednio przed lub po siewie kukurydzy
  • Okrcie gleby i ochrona przed erozją

TERRALIFE® - MIESZANKA GORZOWSKA

Wysoko plonujący klasyk

  • Wysokobiałkowa pasza dla zwierząt
  • Dobra zimotrwałość
  • Wyśmienita poprawa struktury gruzełkowatej