TERRALIFE® - HUMUSPLUS 1.1

wcześniej Humus-Plus-Późny

Klasyczna wsiewka

 • Wsiewka w kukurydzę
 • Wysiew od stadium 6 - 8 liścia kukurydzy
 • Okrcie gleby i ochrona przed erozją

TERRALIFE® - HUMUSPLUS 1.2

wcześniej Humus-Plus-Przedsiew

Solidny i oszczędny

 • Wsiewka w kukurydzę
 • Wysiew bezpośrednio przed lub po siewie kukurydzy
 • Okrcie gleby i ochrona przed erozją

TERRALIFE® - MIESZANKA GORZOWSKA

Wysoko plonujący klasyk

 • Wysokobiałkowa pasza dla zwierząt
 • Dobra zimotrwałość
 • Wyśmienita poprawa struktury gruzełkowatej

TERRALIFE® - SOILPROTECT

Zimotrwała mieszanka bazowa

 • Długi okres utrzymania zazielenienia i wysokiej wydajności fotosyntezy
 • Jako siew czysty i zimotrwałe połączenie z innymi mieszankami TerraLife®
 • Do trwałego zazieleniania na zimę na obszarach ochrony wód gruntowych