Zakładanie pastwisk

Podczas zakładania nowych pastwisk dla koni należy zwrócić uwagę, aby kwatery mogły być sprawnie wykaszane. Kwatery zbliżone kształtem do kwadratu – bez narożników, o ostrym kącie – są najlepszą formą wybiegu. Wysiew nasion powinien następować wiosną – do połowy maja, lub późnym latem – do końca sierpnia. W tym celu może zostać użyty normalny siewnik zbożowy. Ważne jest przygotowanie gleby i stworzenie dobrych warunków do wschodu nasion. Podłoże musi być wtórnie dobrze ubite, a struktura gleby z drobną gruzełką. Ponadto dwukrotny wysiew krzyżowy połową dawki nasion przyspieszy zwarcie runi. Dodanie do nasion mieszanki traw mieszanki ziołowej COUNTRY Horse 2122 poprawiłoby istotnie smakowitość i wartość zdrowotną odrostu.

Podsiew ma szczególne znaczenie dla utrzymania trwałości pastwisk dla koni. Celem tego zabiegu pielęgnacyjnego jest zabliźnienie uszkodzonej darni i niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się niepożądanych gatunków traw i ziół. Równocześnie z tym będzie zwiększać się wartość pokarmowa stanowiska. Podsiew może być przeprowadzony wielokrotnie w ciągu roku razem z nawozem mineralnym lub jednorazowo specjalnym siewnikiem do podsiewu. Przy udziale siewnika do podsiewu ilość nasion powinna wynosić 20-25 kg/ha, a w kombinacji z nawozem- każdorazowo 5-7 kg/ha. Jako termin do podsiewu odpowiedni jest przedział czasowy między marcem a wrześniem.

Nowo założone pastwisko, przy odroście ok. 15 cm powinno zostać po raz pierwszy skoszone. Potem zalecane jest ostrożne przepasanie. W przypadku podsiewu stara darń również powinna być utrzymywana możliwie krótko, aby udostępnić młodym roślinom wystarczającą przestrzeń do wzrostu. Ostrożne przepasanie w połączeniu z podsiewem okazuje się także wypróbowanym sposobem. Generalnie korzystnym zabiegiem pielęgnacyjnym końskich pastwisk wiosną jest włókowanie ich ( wyrównanie kretowisk i śladów po kopytach końskich). Nader ważne jest wykaszanie niedojadów latem. Tutaj wypróbowanym sposobem jest także wypasanie po koniach bydła lub owiec. Na kwaterach z wysoką obsadą zwierząt nie należy ze względów higienicznych zapominać o usuwaniu kału.