Wartość paszowa 5 (wg Klappa)

Kostrzewa czerwona to stosunkowo wytrzymały gatunek, który ma tylko niewielkie wymagania względem stanowiska. W rolnictwie używa się głównie kostrzewy czerwonej, ponieważ tworzy gęstą darń i toleruje intensywne wypasanie. Z reguły kostrzewę czerwoną stosuje się tylko tam, gdzie nie rosną bardziej wymagające gatunki, takie jak życice. Gatunek ten unika bardzo suchych i ubogich w składniki odżywcze miejsc.
 
Cechy rozpoznawcze
 
  • Najmłodszy liść pofałdowany jak włosie
  • Blaszka liścia wyraźnie ząbkowana

RAFAEL

kostrzewa czerwona

  • Szerokie rozłogi kostrzewy czerwonej bardzo dobrze zagęszczają darń
  • Solidny, o solidnej wydajności
  • Najwcześniejsza odmiana w segmencie pastewnej kostrzewy czerwonej wg BSA