Wysiew

Wysiew nasion powinien być możliwie płytki (1-2 cm), w glebę o drobnej gruzełce, dobrze osiadłą. W czasie suszy lub, jeżeli gleba jest zbyt zbrylona zaleca się zwałowanie jej po siewie. Terminy siewu mogą być różne w zależności od sposobu wykorzystania:

  • Uprawa z użytkowaniem jesiennym: lipiec do połowy sierpnia (konieczna wysokość roślin przed spoczynkiem zimowym 10cm)
  • Uprawa bez użytkowania jesiennego: połowa sierpnia do połowy września
  • Uprawa przy wysiewie wiosennym: marzec do początku maja

Nawożenie

Nawożenie podstawowe ustala się na podstawie zasobności gleby i oczekiwań plonowania. W przypadku średniej zasobności gleby i czterokrotnym użytkowaniu w ciągu sezonu należy zastosować 80-120 kg/ha P 25, 150-250 kg K 2O oraz 50-90 kg/ha MgO (wartości orientacyjne). Nawożenie fosforowe można zastosować w jednej dawce, natomiast potasowe sensownie byłoby podzielić na dwie dawki, dobrze jeżeli zastosujemy potas po drugim i ostatnim pokosie. Składniki pokarmowe pochodzące z gnojowicy będą bardzo dobrze spożytkowane. Nawożenie N zaleca się zastosować przed pierwszym pokosem w ilości ok. 80-100 kg/ha. W przypadku rokowań dobrych plonów, przed drugim odrostem można podać ok. 60-80 kg/ha, na dalsze odrosty 40-60 kg/ha. W mieszankach z koniczynami należy zredukować nawożenie azotowe w poszczególnych pokosach proporcjonalnie do udziału motylkowych w runi. Przyjmuje się, że na każdy procent udziału nasion roślin motylkowych w mieszance można ograniczyć nawożenie azotowe średnio o 4 kg N/ha. 

Użytkowanie

Dobrze prowadzone użytki zielone na gruntach ornych dostarczają w pełnym roku użytkowania plonów pomiędzy 130 a 180 dt/ha suchej masy. Obok plonu decydujące znaczenie ma jakość paszy. Optymalnym okresem koszenia dla uzyskania w produkcji najlepszej jakości paszy podstawowej jest początek kłoszenia. Ten termin jest także odpowiedni dla mieszanek traw z koniczyną, ponieważ w tym czasie koniczyny są w stadium zielonego pąka.

Pielęgnacja

Na terenach zagrożonych występowaniem ploniarki zbożówki może ona powodować straty plonu aż do 50%.W takim przypadku sensowne jest stosowanie insektycydu w stadium 1-3 liści. Stosowanie herbicydów jest konieczne tylko przy silnym zachwaszczeniu jesienią. Alternatywnym wyjściem byłoby przeprowadzenie koszenia pielęgnacyjnego.