Nasiona ekologiczne

Jesteśmy dystrybutorem nasion ekologicznych. Nasiona oznaczone nazwą bio, eko lub organic hodowane są wyłącznie w specjalistycznych gospodarstwach. Podczas ich produkcji nie używa się sztucznych nawozów, środków chwastobójczych i pestycydów. Istotne jest, aby gleba nie była w żaden sposób skażona. Przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego jasno określają najważniejsze zasady. Wśród nich znajduje się zakaz stosowani GMO, zakaz stosowania promieniowania jonizującego oraz zakaz stosowania hormonów. Proces produkcji nasion jest stale nadzorowany przez jednostki certyfikujące.

Czym wyróżniają się nasiona ekologiczne?

Nasiona ekologiczne wyróżniają się naturalną i zwiększoną odpornością na choroby grzybowe. Są również w mniejszym stopniu atakowane przez szkodniki. Ryzyko, że nasiona eko będą potrzebowały chemicznych oprysków jest niższe niż w przypadku nasion z upraw, na których stosowano takie preparaty. Z każdym kolejnym sezonem wzrasta dostępność nowych odmian nasion ekologicznych. Nasiona bio cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dlaczego? Wybierając nasiona eko, pochodzące z profesjonalnych upraw, dbasz zarówno o środowisko, jak i o swoje zdrowie.

Zachęcamy do poznania naszej oferty mieszanek ekologicznych i nasion roślin pastewnych produkowanych ekologicznie

CO­UN­TRY Or­ga­nic

Ter­ra­Li­fe® Or­ga­nic

Po­je­dyn­cze ga­tun­ki ro­ślin eko­lo­gicz­nych