Mieszanki COUNTRY G Organic dostarczają paszę najlepszej jakości przy wysokich plonach oraz niskich kosztach wytwarzania. Mieszanki zapewniają założenie pożądanych gatunków na wszystkich stanowiskach i poprawiają wydajność paszy.
 
 • wysoka jakość odmian traw i koniczyny
 • wszystkie rośliny bobowate są przygotowane w technologii DynaSeed ® LegumeMaxx w celu optymalizacji wiązania N
 • bardzo dobry poziom plonowania i jakości z gęstą runią          

COUNTRY G 2441 ORGANIC

Nowy użytek bez koniczyny

Mieszanka kośno-pastwiskowa bez udziału bobowatych

 • Wyższy udział kostrzewy łąkowej i tymotki dla zwiekszenia zimotrwałości
 • Wysokie plony w użytkowaniu kośnym i pastwiskowym

COUNTRY G 2462 ORGANIC

Do intensywnego użytkowania

Mieszanka przeznaczona na gleby murszowe i mineralne z dobrym uwilgotnieniem

 • Wysokie plony i jakość
 • Przydatna na torfy i mursze
 • Zimotrwała dzięki tymotce łąkowej

COUNTRY G 2464 ORGANIC

Kośno-pastwiskowa uniwersalna

Szeroki zakres przydatności na stanowiska w użytkowaniu kośnym lub kośno-pastwiskowym

 • Szeroki zakres zastosowania
 • Gęsta darń
 • Dobra zimotrwałość

COUNTRY G 2465 ORGANIC

Kośno-pastwiskowa na stanowiska suche

Mieszanka do intensywniejszego użytkowania kośnego i ograniczonego wykorzystania pastwiskowego na stanowiskach suchych.

 • Trawy tolerancyjne na suszę
 • Masywna
 • Zimotrwała

COUNTRY G 2471 ORGANIC

Mieszanka traw z koniczynami na użytkowanie kośne

Mieszanka koniczyn z wyróżniającymi sie wysokimi trawami do użytkowania kośnego.

 • Równomierne plonowanie traw i koniczyn w okresie wegetacji
 • Koniczyny czerwona i biała przyswajają N atmosferyczny
 • Do skarmiania latem jako zielonka

COUNTRY EKO 2215

Kośno-pastwiskowa na gleby lekkie

Mieszanka kośno-pastwiskowa na stanowiska o lekkiej glebie z różnymi roślinami motylkowymi

 • Tolerancyjna na suszę
 • Udział różnych gatunków motylkowych
 • Nadaje się na gleby piaszczyste