Profil

Odmiana tetraploidalnej koniczyny czerwonej TAIFUN wykazuje dobry potencjał plonowania, zwłaszcza w pierwszym pokosie. Wraz z dobrą wytrzymałością i wysoką zawartością białka, TAIFUN jest niezawodną odmianą, która jest również znana i sprawdzona na arenie międzynarodowej.

  • Wysoki potencjał plonowania
  • Wysoka zawartość białka

Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia
5
średni
Wysokość łodygi - pełny rozwój
6
średnio- i długookresowy
Rozwój początkowy
4
niska do średniej
Początek kwitnienia
5
średni
Wysokość łodygi - pełny rozwój
6
średnio- i długookresowy
Rozwój początkowy
4
niska do średniej

Skłonność do

Wymarzania
5
średnia
Wylegania
4
niska do średniej
Wymarzania
5
średnia
Wylegania
4
niska do średniej

Właściwości plonu

Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia
Całkowity plon suchej masy w drugim roku
5
średnia
Wytrzymałość
6
średni do wysokiego
Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
6
średnio-wysoka
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia
Całkowity plon suchej masy w drugim roku
5
średnia
Wytrzymałość
6
średni do wysokiego

Jakość

Zawartość białka surowego
6
średnio-wysoka
Zawartość białka surowego
6
średnio-wysoka

Podatność

Pleśń
7
silny

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Pleśń
7
silny

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.