Profil

Odmiana tetraploidalnej koniczyny czerwonej TAIFUN wykazuje dobry potencjał plonowania, zwłaszcza w pierwszym pokosie. Wraz z dobrą wytrzymałością i wysoką zawartością białka, TAIFUN jest niezawodną odmianą, która jest również znana i sprawdzona na arenie międzynarodowej.

  • Wysoki potencjał plonowania
  • Wysoka zawartość białka

Ogólny

Ploidalność Tetraploid

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Ploidalność Tetraploid

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.