Żółto kwitnący Starzec jakubek (Senecio jacobaea L.) na ekstensywnie użytkowanych pastwiskach, szczególnie końskich, w ostatnich latach stanowi coraz większy problem. Konie zjadają te rośliny, a ich trucizna odkłada się powoli w wątrobie prowadząc do chronicznych chorób. Roślina ta jest trująca nie tylko w stanie świeżym, ale również zwiędnięta i wysuszona( w sianie i  sianokiszonce).

Dlaczego jest to problem właśnie na końskim pastwisku?

Starzec jakubek rozpowszechnia się tak szybko, ponieważ właśnie przez konie w porównaniu do bydła, czy owiec jest unikany, a przez to o wiele częściej dochodzi do osypywania się nasion tej rośliny. Poza tym na końskich pastwiskach o wiele częściej spotyka się miejsca przepasione, z ziemią niepokrytą roślinnością, na której starzec znajduje optymalne warunki do kiełkowania

  • Miejsca gdzie występuje starzec jakubek nie powinny być spasane.
  • Należy uniemożliwić roślinie tworzenie nasion, przez wczesne i częste użytkowanie (kosić najpóźniej na początku kwitnienia, regularne koszenie lub w przypadku pastwiskowania regularna zmiana użytkowania pastwiskowego i kośnego.
  • Zakładanie gęstej i zwartej darni bez luk; jeśli nasiona nie znajdą odkrytej ziemi nie mają możliwości skiełkowania
  • Regularnie usuwać luki poprzez podsiew, miejsca wybujałe regularnie wykaszać
  • Pojedyncze rośliny mogą być wyrwane lub wykopane, w każdym razie trzeba je usunąć
  • Możliwe zwalczanie chemiczne w stadium rozety w wysokości 15 cm