COUNTRY ENERGY 2025

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Mieszanka na szczególnie trudne stanowiska z kostrzewą i tymotką dla zwiększenia zimotrwałości. Wiechlina łąkowa i życica trwała zapewniają wysoką wytrzymałość i gęstość runi. W lokalizacjach niebezpiecznych dla życicy, mieszanka nadaje się nie tylko do nowego zasiewu, ale także do podsiewu, jeśli występują duże luki w runi.

  • Na stanowiska niepewne dla życicy trwałej
  • Zimotrwała dzięki tymotce i kostrzewie łąkowej
  • Wiechlina łąkowa zwiększa zwartość runi

Skład

40% Kostrzewa łąkowa
Baltas, Schwetra
25% Tymotka łąkowa
Radde
15% Wiechlina łąkowa
Limagie
10% Życica trwała (średnia)
Explosion
10% Życica trwała (późna)
Valerio
40% Kostrzewa łąkowa
Baltas, Schwetra
25% Tymotka łąkowa
Radde
15% Wiechlina łąkowa
Limagie
10% Życica trwała (średnia)
Explosion
10% Życica trwała (późna)
Valerio

Forma wysiewu

Nowy zasiew, Podsiew
Nowy zasiew, Podsiew

Stanowiska

Suche
+ + +
Normalne
+ +
Wilgotne
+ +
Murszowe
+ + +
Górzyste
+ +
Suche
+ + +
Normalne
+ +
Wilgotne
+ +
Murszowe
+ + +
Górzyste
+ +

Użytkowanie

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Pastwiskowe
+
Kośno-pastwiskowe
+ +
Kośne
+ + +

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Wskazówki uprawowe

Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 15 - 20 kg/ha
Podsiew (gdy dużo luk) 7 - 10 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 3 - 4
Nowy zasiew 35 - 40 kg/ha
Podsiew 15 - 20 kg/ha
Podsiew (gdy dużo luk) 7 - 10 kg/ha
Użytkowanie w ciągu roku 3 - 4

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 07/2023 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.