TERRALIFE® - MIESZANKA GORZOWSKA

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Mieszanka Gorzowska dzięki swojemu inteligentnemu składowi aktywnie wspiera życie w glebie. Udział wodonośnych agregatów glebowych wzrasta, przez co poprawia się infiltracja wody, a struktura gleby znacznie się stabilizuje. Mieszanka wykorzystuje bardzo dobrze nawożenie organiczne. Jej odrost nadaje się zarówno jako nawóz zielony jak i jako wysokowartościowa pasza objętościowa. Po jej likwidacji pozostałe resztki organiczne przyczyniają się do zwiększenia zawartości próchnicy w glebie.

Wszechstronne formy zastosowania:

  • poplon
  • uprawa główna
  • wsiewka

Mieszanka Gorzowska została opracowana przez założycieli DSV 100 lat temu i do dziś zachowała swój pierwotny skład.

Wysoka dostępność składników odżywczych dzięki optymalnemu składowi.

  • Wysokobiałkowa pasza dla zwierząt
  • Dobra zimotrwałość
  • Wyśmienita poprawa struktury gruzełkowatej

Skład

37.6% Bobowate
0% Krzyżowe
Życica wielokwiatowa, koniczyna inkarnatka, wyka ozima

Średnia liczba nasion w%

37.6% Bobowate
0% Krzyżowe
Życica wielokwiatowa, koniczyna inkarnatka, wyka ozima

Średnia liczba nasion w%

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Rzepak, Ziemniaki, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza
Rzepak, Ziemniaki, Burak cukrowy, Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 50 kg/ha
Termin wysiewu od końca sierpnia do połowy września
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, międzyplon ozimy, nawóz zielony, mieszanka kośno-pastwiskowa, ekstensywny wypas, Mieszanka podsiewna, wsiewka w kukurydzę, późny termin siewu, bardzo późny siew, potencjał N: ok. 80 kg/ha, wysoki procent roślin bobowatych, zimotrwała
Ilość wysiewu 50 kg/ha
Termin wysiewu od końca sierpnia do połowy września
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, międzyplon ozimy, nawóz zielony, mieszanka kośno-pastwiskowa, ekstensywny wypas, Mieszanka podsiewna, wsiewka w kukurydzę, późny termin siewu, bardzo późny siew, potencjał N: ok. 80 kg/ha, wysoki procent roślin bobowatych, zimotrwała

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.