TERRALIFE® -MAIZEPRO ORGANIC

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

TerraLife® -MaizePro Organic wspomaga mikoryzację kukurydzy. Wyważony stosunek korzeni palowych do korzeni bocznych zapewnia głębokie, grube i drobne ukorzenienie gleby, dzięki czemu ma silne działanie humusotwórcze. Koniczyna inkarnatka, wyka ozima i żyto ozime tworzą aż do wiosny „zielony most“, zapewniając zimą fotosyntezę i akumulację asymilacyjną.

Skład

groch pastewny, żyto ozime, rzepak pastewny ozimy, wyka ozima, koniczyna inkarnatka, facelia, sorgo, len oleisty, koniczyna aleksandryjska, lnianka siewna, słonecznik, koniczyna squarosum, kapusta abisyńska, ramtil, Koniczyna szwedzka
groch pastewny, żyto ozime, rzepak pastewny ozimy, wyka ozima, koniczyna inkarnatka, facelia, sorgo, len oleisty, koniczyna aleksandryjska, lnianka siewna, słonecznik, koniczyna squarosum, kapusta abisyńska, ramtil, Koniczyna szwedzka

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Kukurydza, Zboża
Kukurydza, Zboża

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Użytkowanie uprawa współrzędna, normalny termin siewu, wysoki procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Użytkowanie uprawa współrzędna, normalny termin siewu, wysoki procent roślin bobowatych

Produkujemy ekologiczne mieszanki COUNTRY i TerraLife® zgodnie z wymogami, przepisami i regulacjami UE oraz wytycznymi poszczególnych krajów członkowskich. Nasze kompleksowe portfolio obejmuje mieszanki zawierające co najmniej 70% składników ekologicznych. Jeśli poszczególny gatunek lub odmiana jest niedostępny, zostanie zastąpiony zbliżonym w działaniu odpowiednikiem. Wytyczne UE dotyczące mieszanek ekologicznych różnią się w zależności od kraju, dlatego stosowanie mieszanek ekologicznych z konwencjonalnymi składnikami musi zostać wcześniej wyjaśnione z odpowiednim organem regulacyjnym dla nasion ekologicznych w danym kraju i, na żądanie, przez ten organ zatwierdzone.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.