Charakterystyka

 • typowa dla podgatunków łubinu żółtego (L. luteus), białego (L. albus) i niebieskiego (L. angusifolius):
 • jednoroczny
 • liście: dłoniastokształtne, lekko owłosione
 • wysokość: 60-100 cm
 • kwiaty: skupione w grona
 • korzenie: białe, głęboko osadzone, mocny korzeń palowy z brodawkami
 • bardzo mocny i szeroko rozgałęziony system korzeniowy
 • w uprawie międzyplonów używany jest głównie łubin wąskolistny

Wymagania stanowiskowe

 • łubin wąskolistny preferuje świeże, lekko kwaśne gleby
 • gliniasty piasek, piaszczysta glina
 • do rozpoczęcia kiełkowania zapotrzebowanie na wodę jest bardzo wysokie – kiełkowanie tylko przy odpowiedniej pogodzie
 • umiarkowanie ciepły klimat
 • korzenie dobrze wykorzystują niską wilgotność gleby
 • wrażliwy na suszę w okresie późnego lata
 • wymarza w temp. -4 do -6 °C

Wykorzystanie/Użytkowanie

 • gorzki łubin wąskolistny używany głównie jako nawóz zielony
 • rośliny łubinu żółtego i wąskolistnego mają bardzo dobrą zdolność rozpuszczania składników gleby
  i służą jako rośliny pionierskie

Nawóz zielony

 • korzeń ma dużą zdolność do przenikania w głębokie warstwy gleby
 • wiąże azot
 • duże ilości zielonej masy, która wymarznie zimą (resztki pożniwne: 16-20 dt s.m./ha)
 • biologiczna i mechaniczna poprawa struktury gleby poprzez korzenie
 • spulchnienie korzeniami zbitej warstwy gleby
 • wysokowartościowy przedplon
 • pożytek dla pszczół

Zadania w TerraLife®

 • dobrze kiełkuje w suchej glebie
 • głęboko się korzeni 
 • wiąże azot
 • udostępnia fosfor

Mieszanki TerraLife®