Więcej zbiorów w sposób zrównoważony dzięki TerraLife®!

Zoptymalizowane obiegi materiałów w agroekosystemach - to właśnie oznacza bogaty gatunkowo system zazieleniania TerraLife®.

Podstawą jest pozytywny wpływ inteligentnie połączonych zbiorowisk roślinnych na życie w glebie, tworzenie próchnicy i dostępność składników odżywczych. Zróżnicowany płodozmian zapewnia nie tylko trwałą żyzność gleby, ale także wyższą jakość plonów. Ważną rolę odgrywają przy tym międzyplony, podplony i rośliny okrywowe TerraLife®. Nie tylko efektywnie zatrzymują składniki pokarmowe w systemie glebowym, ale także poprzez wysięki korzeniowe dostarczają odpowiedniej dawki pokarmu dla życia glebowego.

TERRALIFE® - AQUAPRO

Dokładnie konserwuje składniki pokarmowe na obszarach ochrony wód gruntowych i w płodozmianie rzepakowym

 • Idealna na płodozmiany z rzepakiem
 • Toleruje suche warunki
 • Bardzo dobrze gromadzi azot

TERRALIFE® - BETAMAXX 50

Mieszanka międzyplonowa w płodozmianach z burakami

 • Wymarza
 • Tworzy idealne warunki dla buraka cukrowego
 • Nadaje się także do płodozmianu z rzepakiem

TERRALIFE® - BETAMAXX TR

Mieszanka międzyplonowa w płodozmianach z burakami

 • Wymarza
 • Tworzy idealne warunki dla buraka cukrowego
 • Nadaje się także do płodozmianu z rzepakiem

TERRALIFE® - BETASOLA

Mieszanka redukująca nicienie w uprawie buraków cukrowych i ziemniaków

 • Redukcja nicieni i ochrona gleby
 • Szeroki zakres działania (Heterodera schachtii i Trichodorus)
 • Dostosowany specjalnie do produkcji ziemniaków i buraków cukrowych

TERRALIFE® - BRASSICAPRO

Mieszanka do siewu współrzędnego dla profesjonalistów w uprawie rzepaku

 • Optymalizuje aktywność składników pokarmowych
 • Wspomaga życie w glebie
 • Dobre właściwości wymarzania

TERRALIFE® - COOLSEASON

Idealna na późne siewy i chłodniejsze regiony

 • Bardzo dobra ochrona przed erozją podczas zimy
 • Dobre tworzenie struktury i próchnicy
 • Toleruje późne terminy siewu, strukturotwórcza

TERRALIFE® - MIESZANKA GORZOWSKA

Wysoko plonujący klasyk

 • Wysokobiałkowa pasza dla zwierząt
 • Dobra zimotrwałość
 • Wyśmienita poprawa struktury gruzełkowatej

TERRALIFE® - MAISPRO TR

Wyważony, częściowo zimotrwały międzyplon do płodozmianów z kukurydzą

 • Pozostawia po sobie optymalną strukturę gleby
 • Stymuluje głębokie ukorzenienie
 • Bardzo dobre wykorzystanie azotu

TERRALIFE® - MAISPRO TR GREENING 50

Wyważony, częściowo zimotrwały międzyplon do płodozmianów z kukurydzą

 • Pozostawia po sobie optymalną strukturę gleby
 • Stymuluje głębokie ukorzenienie
 • Bardzo dobre wykorzystanie azotu

TERRALIFE® - N-FIXX

Szybkie przykrycie gleby i wiązanie azotu

 • Bardzo dobrze wymarza
 • Bardzo dobrze gromadzi azot
 • Bogaty pożytek dla pszczół

TERRALIFE® - RIGOL TR

Silne tworzenie korzeni stabilizuje strukturę roli

 • Sprawdzona w wieloletniej praktyce
 • Bardzo głęboko przerasta glebę korzeniami
 • Na zagęszczone gleby

TERRALIFE® - SOILPROTECT

Zimotrwała mieszanka do realizacji indywidualnych rozwiązań

 • Długi okres utrzymania zazielenienia i wysokiej wydajności fotosyntezy
 • Jako siew czysty i zimotrwałe połączenie z innymi mieszankami TerraLife ®
 • Do trwałego zazieleniania na obszarach ochrony wód gruntowych

TERRALIFE® - SOLARIGOL

Mieszanka poplonowa na płodozmian ziemniaczany

 • Zmniejsza podatność na choroby w płodozmianie ziemniaczanym
 • Poprawia żyzność gleby
 • Zapewnia szybki wzrost korzeni ziemniaków

TERRALIFE® - SOLARIGOL TR

Mieszanka poplonowa na płodozmian ziemniaczany

 • Zmniejsza podatność na choroby w płodozmianie ziemniaczanym
 • Poprawia żyzność gleby
 • Zapewnia szybki wzrost korzeni ziemniaków

TERRALIFE® - VITAMAXX TR

Szybko rosnąca mieszanka do optymalnego wykorzystania i konserwacji składników pokarmowych

 • Nadaje się do opóźnionego siewu
 • Toleruje chłodne warunki podczas wschodów
 • Dobrze magazynuje azot i fosfor

TERRALIFE® - WARMSEASON

Czas na wzrost

 • Nadaje się do wczesnego siewu
 • Również w suchych warunkach
 • Długi wzrost wegetatywny