Więcej zbiorów w sposób zrównoważony dzięki TerraLife®!

Nasze mieszanki łączymy tak, aby gatunki optymalnie wspierały główne uprawy we wzajemnych interakcjach i sprzyjały ich wzrostowi. Tylko odpowiednie połączenie gatunków daje pozytywny efekt. DSV posiada wyjątkową wiedzę dotyczącą gatunków dzięki swojej 100-letniej historii, a jako swoją misję postawiła sobie rozwój roślin międzyplonowych, które zapewniają najlepsze możliwe wsparcie dla uprawy głównej.

Jako hodowcy intensywnie pracujemy nad nowymi, jeszcze bardziej odpowiednimi odmianami, które włączamy do mieszanek TerraLife®. Dzięki TerraLife® kupujesz mieszanki, które zostały opracowane na podstawie dużego doświadczenia i są stale dostosowywane do najnowszych badań.

TERRALIFE® - AQUAPRO

Dokładnie konserwuje składniki pokarmowe na obszarach ochrony wód gruntowych i w płodozmianie rzepakowym

 • Idealna na płodozmiany z rzepakiem
 • Toleruje suche warunki
 • Bardzo dobrze gromadzi azot

TERRALIFE® - BETAMAXX 50

Mieszanka międzyplonowa w płodozmianach z burakami

 • Wymarza
 • Tworzy idealne warunki dla buraka cukrowego
 • Nadaje się także do płodozmianu z rzepakiem

TERRALIFE® - BETAMAXX TR

Mieszanka międzyplonowa w płodozmianach z burakami

 • Wymarza
 • Tworzy idealne warunki dla buraka cukrowego
 • Nadaje się także do płodozmianu z rzepakiem

TERRALIFE® - BETASOLA

Mieszanka redukująca nicienie w uprawie buraków cukrowych i ziemniaków

 • Redukcja nicieni i ochrona gleby
 • Szeroki zakres działania (Heterodera schachtii i Trichodorus)
 • Dostosowany specjalnie do produkcji ziemniaków i buraków cukrowych

TERRALIFE® - BRASSICAPRO

Mieszanka do siewu współrzędnego dla profesjonalistów w uprawie rzepaku

 • Optymalizuje aktywność składników pokarmowych
 • Wspomaga życie w glebie
 • Dobre właściwości wymarzania

TERRALIFE® - CEREALPRO
NEW

Bogata gatunkowo uprawa współrzędna i wsiewka do płodozmianu zbóż

 • Niska konkurencja dla zboża
 • Intensywne ukorzenienie
 • Zróżnicowany skład

TERRALIFE® - COOLSEASON

Idealna na późne siewy i chłodniejsze regiony

 • Bardzo dobra ochrona przed erozją podczas zimy
 • Dobre tworzenie struktury i próchnicy
 • Toleruje późne terminy siewu, strukturotwórcza

TERRALIFE® - MIESZANKA GORZOWSKA

Wysoko plonujący klasyk

 • Wysokobiałkowa pasza dla zwierząt
 • Dobra zimotrwałość
 • Wyśmienita poprawa struktury gruzełkowatej

TERRALIFE® - MAISPRO TR

Wyważony, częściowo zimotrwały międzyplon do płodozmianów z kukurydzą

 • Pozostawia po sobie optymalną strukturę gleby
 • Stymuluje głębokie ukorzenienie
 • Bardzo dobre wykorzystanie azotu

TERRALIFE® - MAISPRO TR 50

Wyważony, częściowo zimotrwały międzyplon do płodozmianów z kukurydzą

 • Pozostawia po sobie optymalną strukturę gleby
 • Stymuluje głębokie ukorzenienie
 • Bardzo dobre wykorzystanie azotu

TERRALIFE® - N-FIXX

Szybkie przykrycie gleby i wiązanie azotu

 • Bardzo dobrze wymarza
 • Bardzo dobrze gromadzi azot
 • Bogaty pożytek dla pszczół

TERRALIFE® - RIGOL TR

Silne tworzenie korzeni stabilizuje strukturę roli

 • Sprawdzona w wieloletniej praktyce
 • Bardzo głęboko przerasta glebę korzeniami
 • Na zagęszczone gleby

TERRALIFE® - SOILPROTECT

Zimotrwała mieszanka do realizacji indywidualnych rozwiązań

 • Długi okres utrzymania zazielenienia i wysokiej wydajności fotosyntezy
 • Jako siew czysty i zimotrwałe połączenie z innymi mieszankami TerraLife ®
 • Do trwałego zazieleniania na obszarach ochrony wód gruntowych

TERRALIFE® - SOLARIGOL

Mieszanka poplonowa na płodozmian ziemniaczany

 • Zmniejsza podatność na choroby w płodozmianie ziemniaczanym
 • Poprawia żyzność gleby
 • Zapewnia szybki wzrost korzeni ziemniaków

TERRALIFE® - SOLARIGOL TR

Mieszanka poplonowa na płodozmian ziemniaczany

 • Zmniejsza podatność na choroby w płodozmianie ziemniaczanym
 • Poprawia żyzność gleby
 • Zapewnia szybki wzrost korzeni ziemniaków

TERRALIFE® - SOLANUM PRO
NEW

Mieszanka do siewu współrzędnego w uprawie ziemniaków

 • Kontrola temperatury w redlinach ziemniaków
 • Wspomaga życie w glebie
 • Wzmacnia witalność roślin ziemniaka

TERRALIFE® - VITAMAXX TR

Szybko rosnąca mieszanka do optymalnego wykorzystania i konserwacji składników pokarmowych

 • Nadaje się do opóźnionego siewu
 • Toleruje chłodne warunki podczas wschodów
 • Dobrze magazynuje azot i fosfor

TERRALIFE® - WARMSEASON

Czas na wzrost

 • Nadaje się do wczesnego siewu
 • Również w suchych warunkach
 • Długi wzrost wegetatywny