Charakterystyka

 • liście: podłużne do sercowatych
 • łodyga zielona, zdrewniała z czerwonawym nalotem
 • wysokość: łodyga 30-80 cm à szybki wzrost
  i pokrycie gleby
 • kwiaty: białe do różowo-czerwonawych
 • nasiona: trójgraniaste orzeszki z substancją wypełniającą jak u pszenicy
 • korzeń: dużo nitkowatych korzeni średniej grubości
  w warstwie ornej

Wymagania stanowiskowe

 • niskie wymaganie stanowiskowe, glebowe
  i nawozowe
 • nieodpowiednie są: ciężkie, zimne, mokre
  i zagęszczone gleby
 • ciepłolubna, silnie wrażliwa na przymrozki (szkody poniżej 3ºC)
 • wrażliwa na ekstremalne susze

Wykorzystanie/Użytkowanie

 • w plonie głównym (wysiew koniec maja – początek czerwca)
 • mieszanka pastewna
 • jesienny pożytek dla pszczół
 • pasza dla zwierzyny dzikiej
 • międzyplon

Nawóz zielony

 • neutralna w płodozmianie
 • poprzez szybki i bujny wzrost przykrywa glebę
  i zagłusza chwasty
 • szybkie wymarzanie przy lekkich przymrozkach jest korzystne

Zadania w TerraLife®

 • dobrze kiełkuje w suchej glebie
 • płytko się korzeni
 • rozkłada fosfor związany w związkach nieorganicznych