Profil

Sprawdzoną odmianę PLANET cechują stabilne plony suchej masy na poziomie 17-18 ton/ha, równomiernie rozłożone we wszystkich pokosach. Charakterystykę odmiany dopełniają dobra zimotrwałość i wysoka zawartość białka oraz dobra odpornośc na choroby uwiądowe. Jest znana i uprawiana od wielu lat we wszystkich rejonach Polski.

  • Wysoki plon masy i białka
  • Dobra zimotrwałość
  • Odporna na choroby uwiądowe

Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia
4
wczesny i średni
Rozwój początkowy
5
średnia
Długość łodygi - pełny rozwój
6
średnio- i długookresowy
Początek kwitnienia
4
wczesny i średni
Rozwój początkowy
5
średnia
Długość łodygi - pełny rozwój
6
średnio- i długookresowy

Skłonność do

Wylegania
4
niska do średniej
Wymarzania
5
średnia
Wylegania
4
niska do średniej
Wymarzania
5
średnia

Właściwości plonu

Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Wydajność suchej masy
5
średnia
Plon suchej masy - I pokos
5
średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy
5
średnia

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2022 oraz wyniki własne.

Jakość

Zawartość białka surowego
6
średnio-wysoka
Zawartość białka surowego
6
średnio-wysoka

Wysiew

20 – 25 kg/ha

Termin wysiewu

kwiecień - maj lub lipiec - sierpień

Użytkowanie

4 pokosy w roku

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.