Profil

Sprawdzoną odmianę PLANET cechują stabilne plony suchej masy na poziomie 17-18 ton/ha, równomiernie rozłożone we wszystkich pokosach . Charakterystykę odmiany dopełniają dobra zimotrwałość i wysoka zawartość białka surowego, oraz dobra odpornośc na choroby uwiądowe. Jest uprawiana od wielu lat we wszystkich rejonach Polski.

  • Wysoki plon masy i białka
  • Dobra zimotrwałość
  • Odporna na choroby uwiądowe

Wysiew

20 – 25 kg/ha

Termin wysiewu

kwiecień–maj lub lipiec–sierpień

Użytkowanie

4 pokosy w ciągu roku

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.