Profil

Sprawdzoną odmianę PLANET cechują stabilne plony suchej masy na poziomie 17-18 ton/ha, równomiernie rozłożone we wszystkich pokosach. Charakterystykę odmiany dopełniają dobra zimotrwałość i wysoka zawartość białka oraz dobra odpornośc na choroby uwiądowe. Jest znana i uprawiana od wielu lat we wszystkich rejonach Polski.

  • Wysoki plon masy i białka
  • Dobra zimotrwałość
  • Odporna na choroby uwiądowe

Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia
4
wczesny i średni
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka
Długość łodygi - pełny rozwój
6
średnio- i długookresowy
Początek kwitnienia
4
wczesny i średni
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka
Długość łodygi - pełny rozwój
6
średnio- i długookresowy

Skłonność do

Przychylać się
4
od niskich do średnich
Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
4
od niskich do średnich
Zimotrwalosc
5
pożywka

Właściwości plonu

Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
5
pożywka
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka
Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
5
pożywka
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka

Jakość

Zawartość białka surowego
6
średni do wysokiego

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawartość białka surowego
6
średni do wysokiego

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Wysiew

20 – 25 kg/ha

Termin wysiewu

kwiecień - maj lub lipiec - sierpień

Użytkowanie

4 pokosy w roku

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.