TERRALIFE® - SOLARIGOL

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

TerraLife® - SolaRigol jest mieszanką zbilansowaną, nastawioną szczególnie na płodozmian ziemniaczany, która dobrze zacienia glebę, powoduje silny rozwój korzeni i podnosi bioróżnorodność. Łubin gorzki i len oleisty tworzą głębokie kanały korzeniowe, które mogą być wykorzystane przez rośliny ziemniaka. Struktura ziemi zostaje idealnie przygotowana do uprawy redlinowej, a erozja w obrębie redliny może zostać zminimalizowana.
Dodatkowo łubin gorzki, jak żaden inny gatunek roślin, redukuje porażenie wirusem TRV (nekrotycznej kędzierzawki tytoniowej) w ziemniakach. Wyka jara działa szczególnie pozytywnie na bakterie glebowe, które chronią rośliny przed patogenem.
W korzystnych warunkach można wiosną zrezygnować z głębokiej uprawy poplonu.
Nadaje się również do upraw specjalnych takich jak np. truskawki i szparagi.

  • Zmniejsza podatność na choroby w płodozmianie ziemniaczanym
  • Poprawia żyzność gleby
  • Zapewnia szybki wzrost korzeni ziemniaków

Skład

42.7% Bobowate
0% Krzyżowe
len oleisty, owies szorstki, koniczyna perska, ramtil, groch pastewny, wyka jara, seradela, koniczyna aleksandryjska, łubin gorzki
42.7% Bobowate
0% Krzyżowe
len oleisty, owies szorstki, koniczyna perska, ramtil, groch pastewny, wyka jara, seradela, koniczyna aleksandryjska, łubin gorzki

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Rzepak, Ziemniaki, Zboża, Kukurydza, Burak cukrowy
Rzepak, Ziemniaki, Zboża, Kukurydza, Burak cukrowy

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 55 - 60 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do 15. sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, normalny termin siewu, potencjał N: ok. 80 kg/ha, wysoki procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 55 - 60 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do 15. sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, normalny termin siewu, potencjał N: ok. 80 kg/ha, wysoki procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.