Obok mieszanek COUNTRY EKO dysponujemy również innymi gatunkami roślin pastewnych produkowanych ekologicznie i przeznaczonych dla gospodarstw ekologicznych. Ich dostępność w różnych okresach nie jest stała, dlatego w przypadku zainteresowania konkretnym gatunkiem prosimy Państwa o kontakt.

Aktualnie w naszej ofercie znajdują się:

Facelia

Phacelia

Gorczyca biała

Sinapis alba L.

Groch siewny, Peluszka

Pisum sativum L.

Gryka

Fagopyrum esculentum

Koniczyna aleksandryjska

Trifolium alexandrinum L.

Koniczyna czerwona

Trifolium pratense L.

Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

Lnianka, Lnicznik siewny

Camelina sativa

Rzodkiew oleista

Raphanus sativus

Seradela

Ornitophus sativus

Wyka jara, siewna

Vicia sativa L.

Życica wielokwiatowa

Lolium multiflorum