Obok mieszanek COUNTRY EKO dysponujemy również innymi gatunkami roślin pastewnych produkowanych ekologicznie i przeznaczonych dla gospodarstw ekologicznych. Ich dostępność w różnych okresach nie jest stała, dlatego w przypadku zainteresowania konkretnym gatunkiem prosimy Państwa o kontakt.

Aktualnie w naszej ofercie znajdują się:

Fa­ce­lia

Phacelia

Gor­czy­ca biała

Sinapis alba L.

Groch siew­ny, Pe­lusz­ka

Pisum sativum L.

Gryka

Fagopyrum esculentum

Ko­ni­czy­na alek­san­dryj­ska

Trifolium alexandrinum L.

Ko­ni­czy­na czer­wo­na

Trifolium pratense L.

Ko­ni­czy­na per­ska

Trifolium resupinatum L.

Lnian­ka, Lnicz­nik siew­ny

Camelina sativa

Rzod­kiew ole­ista

Raphanus sativus

Se­ra­de­la

Ornitophus sativus

Wyka jara, siew­na

Vicia sativa L.

Ży­ci­ca wie­lo­kwia­to­wa

Lolium multiflorum